Fredag 21.april 2017 holdt Gatejuristen Bergen sitt første saksmottak i Odda. Dette ble holdt i Kirkens bymisjon Haugaland sine lokaler i Røldalsveien 60, og ble samkjørt med kafe- og aktivitetstilbudet til Odda kommune som finner sted hver tredje fredag fra kl 11-14 i Kirkens bymisjons lokaler.

Det var leder Mari Axelsen og frivillig Berna Adnan Hashem som reiste over og gjennomførte saksmottaket.

Gatejuristen Bergens saksmottak i Odda er et samarbeid mellom Krikens Bymisjon Haugaland og Gatejuristen Bergen ved Kirkens Bymisjon Bergen.

Neste saksmottak i Odda vil være 02 juni 2017 fra kl 11-14.