Gatejuristen i Oslo er i rask utvikling og søker nå en jurist til en nyopprettet stilling som leder for juridisk avdeling. Underlagt stillingen er; Barnas Jurist og Rettshjelp Rus.

Leder for juridisk avdeling.

Gatejuristen i Oslo er i rask utvikling og søker nå en jurist til en nyopprettet stilling som leder for juridisk avdeling. Underlagt stillingen er; Barnas Jurist og Rettshjelp Rus.

Det er 7 ansatte jurister i avdelingene, som leder team med frivillige medarbeidere. Vi dekker mange rettsområder for barn og unge, mens hovedvekten av sakene i avdeling rus ligger på sosial- og velferdsrettens områder.

I denne stillingen vil du få ansvar for avdelingens juridiske arbeid, herunder kvalitetssikring og utvikling. Du vil også ha personalansvar for avdelingens medarbeidere, og resultatansvar for avdelingens mål. Stillingen rapporterer til Gatejuristens leder, og sitter i ledergruppen.

Vi søker deg som er selvstendig og resultatorientert. Vi håper du har gode relasjonelle evner og ønsker å utvikle og lede medarbeidere med høyt engasjement. Du vil, som en del av ledergruppen, bli involvert i Gatejuristens strategiske og faglige utvikling, bidra til å definere vekstområder og nå vårt mål om gratis rettshjelp av god kvalitet til våre mange klienter.

Det er viktig at du er:

 • strukturert og systematisk
 • ambisiøs og endringsvillig
 • kan sikre gjennomføring og måloppnåelse
 • evner å få fram det beste i medarbeiderne dine
 • kan være en faglig sparringspartner

Du har:

 • master i rettsvitenskap/Cand. Jur
 • 3 – 6 års relevant arbeidserfaring
 • gjerne noe erfaring fra ledelse
 • god juridisk metodekompetanse

Vi tilbyr:

 • et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte unge medarbeidere og frivillige
 • interessante juridiskfaglige utfordringer
 • ledererfaring og lederutvikling
 • mulighet til å kunne gjøre en forskjell for utsatte grupper i samfunnet
 • lønn etter avtale

Vi tror du er en som lar seg engasjere i samfunnsoppdraget til Gatejuristen, og har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen utvikler seg videre. Vi kan love deg en allsidig og spennende lederstilling, i en innovativ juridisk organisasjon i sterk utvikling.

For spørsmål vedr. stillingen, kontakt Leder for Gatejuristen Cathrine Moksness på tlf: 97 00 55 97.

SØKNAD:  Du kan søke via denne linken.

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1225&ProjectId=143655&DepartmentId=18997&SkipAdvertisement=true

Om oss:

Gatejuristen med Barnas Jurist og Gatas Økonom er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon, innen juridisk og økonomisk bistand og rådgivning. Gatejuristen Oslo har 18 ansatte med ansvar for saksbehandling innen et bredt fagfelt, og fungerer som ressurs- og kompetansesenter for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer. På landsbasis legger våre nærmere 240 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned over 20 årsverk for å bistå noen av samfunnets mest sårbare.  Gatejuristen behandlet i 2017 til sammen nærmere 4000 saker.

Våre frivillige rekrutteres fra øverste nivå faglig, og med et sterkt engasjement. De tilbys et attraktivt opplæringsprogram hvor eksterne eksperter fra relevante fagfelt tilbyr sin kompetanse.  Våre samarbeidspartnere gir unik tilgang på praksis, mentorer og nettverk innen det juridiske miljøet.  Gatejuristen tilbyr anledning til å bidra humanitært, og få profesjonell erfaring fra et juridisk miljø i vekst. 

Vi holder til i moderne lokaler i Jusshuset ved Karl Johans gate.

Gatejuristen Oslo er en virksomhet innenfor Kirkens Bymisjon i Oslo; en åpen og inkluderende ideell organisasjon, med 1800 ansatte og 4500 frivillige, som arbeider i 40 byer i Norge .www.kirkensbymisjon.no 

www.gatejuristen.no  www.barnasjurist.no

www.ensnap.no  Instagram@barnasjurist   twitter  facebook@gatejuristen

 

Vår visjon: Velferd og Rettssikkerhet for alle