Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Gatejuristen i Oslo oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vi driver Barnas Jurist og Gatas Økonom i tillegg til at vi gir rettshjelp til rusavhengige. Vi er ressurs- og kompetansesenter for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer. På landsbasis legger våre 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned flere årsverk for å bistå noen av samfunnets mest sårbare. Nettverket hadde i 2016 til sammen vel 3000 saker. Vårt arbeid bidrar til at mange mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt til en lav kostnad. Vil du lese mer om oss, se www.gatejuristen.no.

Gatejuristen i Oslo gir gratis rettshjelp til barn og unge med alvorlige problemer og til rusavhengige. I tillegg driver vi Gatas Økonom. Vi er også et ressurssenter for de andre gatejuristene i Norge. I Oslo er vi 10 ansatte og 100 frivillige. Vi holder til i Jusshuset like ved Karl Johan der vi er samlokalisert med Jussbuss og Juridisk Rådgiving for Kvinner.

Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling. Vi trenger en dyktig medarbeider som kan avlaste daglig leder og bygge opp gode allsidige administrative funksjoner. Du vil få ansvar for å lede og drifte virksomhetens oppgaver innen kontoradministrasjon, informasjon, HR, IT, budsjett/økonomi. Du vil selv få muligheter til å påvirke stillingens innhold og ansvarsområder, og du vil få lederansvar for en gruppe frivillige som jobber innenfor arbeidsområdene dine.

TJC

Vi kan love deg en allsidig, selvstendig og spennende jobb i en innovativ organisasjon i sterk utvikling. Hos oss er det god omstillingsevne og korte beslutningsveier.

Vi søker deg som har relevant ledererfaring og pågangsmot, og evne til å motivere og begeistre andre. Du må kjenne til hvordan det er å jobbe i frivillige organisasjoner, og ha erfaring med å bygge opp nye funksjoner i en organisasjon.

Du er:
• strukturert og systematisk
• flink til å ha gjennomslag i grupper
• god på å sikre gjennomføring
• flink til å få fram det beste i medarbeiderne dine
• en erfaren administrativ leder, med vilje og evne til å implementere endring og sikre utvikling

Du har:
• relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, HR eller administrasjon og ledelse
• relevant arbeidserfaring
• relevant ledererfaring
• god økonomiforståelse og erfaring fra overordnet budsjettarbeid
• kunnskap om og/ eller erfaring fra å jobbe i frivillige organisasjoner

Du må kunne dokumentere gode resultater fra tidligere relevant arbeid, også innen ledelse. For å lykkes i stillingen må du kunne lede både ansatte og frivillige, og motivere og begeistre. Den vi ser etter er engasjert i samfunnsoppdraget til Gatejuristen, og har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen utvikler seg videre.

Vi tilbyr:
• Et arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere og frivillige
• Innovasjon og videreutvikling med mulighet for å få bidra inn i et spennende nybrottsarbeid
• Mulighet til å kunne gjøre en forskjell for utsatte grupper i samfunnet
• Konkurransedyktige betingelser innenfor frivillig sektor

TJC2

Vi samarbeider med Advokatfirmaet Haavind i denne prosessen. For å søke på stillingen, klikk på linken under for å komme til Haavinds rekrutteringsportal:
Søknadsportal

Har du spørsmål vedrørende stillingen, kontakt Leder for Gatejuristen Cathrine Moksness på tlf: 97 00 55 97eller HR Direktør i Haavind Dyveke Hamza på tlf: 45 83 81 67

Søknad sendes innen 1 mai. Legg ved kopi av attester og vitnemål. Disse vil ikke bli returnert.