Nylig passerte Gatejuristen Innlandet 200 innkomne saker i regionen. Gatejuristen Innlandet dekker byene Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Hønefoss.

Innlandet har hatt en økning i antall saker sammenlignet med fjoråret og i skrivende stund har Innlandet registrert inn 220 saker så langt i år.

Katrine H. Høylandskjær, prosjektleder for avdeling Lillehammer, peker på at utviklingen viser et stort udekket rettshjelpsbehov i regionen. Høylandskjær kom inn som prosjektleder i juni i år og har med seg erfaring både som frivillig og ansatt hos Gatejuristen.

Som prosjektleder for avdeling Hønefoss kom Marius Rønne inn i august i år. Også han med erfaring som frivillig hos Gatejuristen. Før Gatejuristen arbeidet Rønne med tvangsinndrivelse og forliksråd. Han fremholder at dyktige frivillige sørger for at organisasjonen når ut til mange som trenger hjelp.