Gatejuristen ønsker å markere vår etablering på Hønefoss, og inviterer i den anledning til en offisiell åpning torsdag 19. januar fra kl. 10.00 – 14.30.

Vi inviterer til en todelt åpningsmarkering hvor vi først samles på «Villa’n» i Hønefoss sentrum for offisiell åpning ved blant annet ordfører i Ringerike Kommune, Kjell B. Hansen. Her vil det også bli et musikalsk innslag og servert kake til gjestene.

Deretter drar vi opp til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) for et faglig program, hvor blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Toril Ulleberg Reynolds, innleder og åpner Gatejuristens kontor ved HSN. Senere holder professor Kristian Andenæs foredrag om rettsliggjøringen av helse- og sosialfeltet, mens høgskolelektor Ida Mathiesen Hatleberg foreleser om forvaltningens opplysnings- og veiledningsplikt. Det faglige programmet vil kunne dekke to av de obligatoriske etterutdanningstimene for advokater. Gatejuristen vil i etterkant søke om godkjenning for advokatene som deltar.

Det vil bli enkel lunsjservering på Høgskolen mellom de to delene av programmet.

Fullstendig program for dagen finner du her:
invitasjon-til-apning-av-gatejuristen-honefoss

Ringerikes blad har også skrevet om åpningen, og hele artikkelen kan du lese her. Det kan forvørig legges til at første saksmottak på Hønefoss fant sted 13. oktober 2016, og vi har siden da hatt saksmottak på Villa’n annenhver uke.

For spørsmål til markeringen eller påmelding, send en henvendelse til khh@gatejuristen.no.