Er du juss- eller økonomistudent og ønsker praktisk erfaring ved siden av studiene? Brenner du for sårbare grupper i samfunnet og er opptatt av deres grunnleggende rettigheter?

Bli frivillig i Gatejuristen nå! Hos oss blir du en del av et engasjert og dyktig fagmiljø. Søknadsfristen er 1.november 2020.

Gatejuristen er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Gatejuristen i Oslo har fire avdelinger – Gatejuristen, Barnas jurist, Ung økonomi og Gatas økonom. Disse har ulike målgrupper og arbeidsområder, og du kan lese mer om avdelingene under. Vi søker nå etter frivillige til alle våre avdelinger i Oslo, med oppstart i januar 2021.

Frivillige saksbehandlere jobber én fast dag i uken i ett år, med mulighet for forlengelse. Arbeidstid er kl. 09.00 -16.00. Saksbehandlere inngår i team med andre frivillige, som ledes av en teamleder som er jurist. Vi holder til i nye lokaler i Skippergata ved Karl Johans gate.

Frivillige deltar på saksmottak i våre lokaler og kan også dra på oppsøkende saksmottak. Det kan være på ulike væresteder, fritidsklubber eller fengsel. I Barnas jurist og Ung økonomi kan det i den forbindelse også bli aktuelt med foredragsvirksomhet. Frivillige i Barnas jurist drar på oppsøkende saksmottak en gang i måneden.

Vi rekrutterer basert på en helhetlig vurdering av motivasjon, personlig egnethet og faglig nivå.

 

Vi tilbyr:  

  • Et inspirerende miljø og muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv
  • Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
  • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt og en egen portefølje med saker
  • Et stort nettverk av jurister, advokater og fagpersoner
  • Unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Fleksibilitet rundt avvikling av fri og bytte av dager i forbindelse med eksamen

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no
Markér gjerne søknaden med hvilke avdelinger du kan tenke deg å være frivillig i.

 

Oversikt over avdelingene:

GATEJURISTEN

Hva: Gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder.

Målgruppe: Personer som har eller har hatt et rusproblem.

Frivillige: Jusstudenter fra og med andre studieår.

Kontakt ved spørsmål: Teamleder Line Brekke Andersen, tlf. 91 82 20 40

 

GATAS ØKONOM

Hva: Gratis rettshjelp og økonomirådgivning.

Målgruppe: Personer som har eller har hatt et rusproblem.

Frivillige: Økonomi- og jusstudenter.

Kontakt ved spørsmål: Teamleder Silje Noer Johansen, tlf. 90 94 33 38

 

BARNAS JURIST 

Hva: Gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder.

Målgruppe: Barn og unge opp til 25 år.

Frivillige: Jusstudenter fra og med andre studieår.

Kontakt ved spørsmål: Teamleder Paul Robert Gardner, tlf. 99 63 70 66.

 

UNG ØKONOMI

Hva: Gratis rettshjelp og økonomirådgivning.

Målgruppe: Barn og unge opp til 25 år.

Frivillige: Økonomi- og jusstudenter.

Kontakt ved spørsmål: Teamleder Natascha Siegert, tlf.97 93 05 70