Gatejuristen Oslo søker nye frivillige som har lyst og anledning til å jobbe med å gi juridisk bistand til personer som har eller har hatt rusproblemer.

Vi ønsker både å rekruttere studenter og advokater/jurister.

For frivillige på dagtid er det ønskelig at du har fullført andre avdeling og kan være hos oss en eller flere faste dager i uken fra kl. 09.00-16.00. Du vil tre inn i et frivillig engasjement som saksbehandler hvor du arbeider med saker og klientrettet arbeid.
For jurister og advokater tilbyr vi kveldsturnus med vakt hver fjerde torsdag mellom kl. 17.00 og 20.00. Ved siden av deltakelse på saksmottak vil du arbeide med egne saker og følge opp klienter. Noe hjemmekontor må påberegnes.
Hva innebærer det å være frivillig hos oss:

 • Gjennomføring av saksmottak
 • Oppsøkende saksmottak
 • Oppfølging av saker
 • Selvstendig juridisk arbeid
 • Løpende kontakt med klienter
 • Tett oppfølging av en erfaren gatejurist/fadderordning
 • Samarbeid om saker
 • Sosialt fellesskap
 • Juridisk erfaring innen de fleste saksområder

Hva får man igjen for å være frivillig hos oss:

 • Praktisk erfaring
 • Hjelpe personer som trenger det med bruk av din fagkompetanse
 • Være en del av et juridisk fagmiljø
 • Mye klientkontakt
 • Ettertraktet erfaring hos senere arbeidsgivere

 

Det er ønskelig at de som begynner som frivillige hos oss ser for seg å være hos oss over en lengre periode, og minimum ett år.

 

Vil du bli frivillig hos Gatejuristen? Send inn kortfattet søknad, CV, karakterutskrifter og attester til frivillighetsansvarlig, Maren Kristine Brokke, på epost: mkb@gatejuristen.no

 

SØKNADSFRIST: 25. AUGUST 2017