Mer enn 12 000 frivillige timer er lagt ned de siste seks årene for å sikre rettshjelp til rusavhengige i Stavanger. - Nå vil vi feire de frivillige og at vi har fått muligheten til å bistå klienter i seks år, sier Camilla Andersson, leder for Gatejuristen i Stavanger.

Torsdag 24. januar feires det med kake, taler og musikalsk innslag på Josephines kafé. Talene vil vise ulike perspektiver på arbeidet til Gatejuristen, gjennom bidrag fra en frivillig advokat, en frivillig student og representanter for kommunens sosiale tjenester. Se fullt program under. Frivillige, klienter, bidragsytere og andre interesserte inviteres til feiring.

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som er eller har vært rusavhengige. Siden oppstarten i 2013 har Gatejuristen og deres frivillige har bistått i 1800 saker. Og behovet for rettshjelp er økende.

-Samfunnet blir mer og mer rettsliggjort og mange trenger bistand for å få rettighetene de har krav på, sier Camilla Andersson.

Program:

Hva har Gatejuristen oppnådd, v/Camilla Andersson, leder Gatejuristen Stavanger

Gatejuristens betydning for Stavanger, v/Birgit Molland, nestleder i Velferd og sosiale tjenester, Stavanger kommune.

Gatejuristen rolle i de rusavhengiges liv, v/Marte Kristin Helle, avdelingsleder Stasjonen Helse- og omsorgstilbud.

Frivillighet, v/Hege Veland, advokat og frivillige gjennom seks år

Musikals innslag v/Reidar Joa

Vinn vinn …Studentopphold i Gatejuristen v/Anne May Skårland, tidligere frivillig student i Gatejuristen.

Noen ord fra leder i Advokatforeningen Sør-Rogaland krets, og mentor i Gatejuristen, Stian Bråstein

Avsluttende ord ved Maggi Hatløy, leder Kirkens Bymisjon Stavanger

 

Lenke til Facebookevent: https://www.facebook.com/events/216092305995125/?active_tab=about

 

Se lenkene under før å se og høre intervjuer i forbindelse med at Gatejuristen i Stavanger feirer 6 år!

Nrk lokalen:
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02001519/22-01-2019?fbclid=IwAR3EqIcaznB6195Q8sUP7DWJwhh8V6lCbPqde4msnhHwqn9xADb-BpqbbWA#t=11m52.36s

TV Vest:
https://www.tvvest.no/gatejuristen-gir-gratis-rettshjelp?fbclid=IwAR3Lpp9hlfX58W7LhH5NJTIWU5WVew4HNbWB5mAhod56wtfw1Q2L9gGlxjQ