Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Vi yter rettshjelp innen de fleste rettsområder. Gatejuristen søker nå nye frivillige. Vi søker jusstudenter som har lyst å jobbe frivillig minst en dag i uken, i to år. Vi søker også nyutdannede som ønsker erfaring mens de søker jobb, eller viderekomne jusstudenter som vil være med.

Vi lover spennende erfaring, meningsfulle dager og et hyggelig miljø. Du må være ferdig med første året før oppstart i august

Hva innebærer det å være frivillig hos Gatejuristen
• Arbeide med egne saker, med tett veiledning og oppfølging av jurister.
• Gjennomføre saksmottak, hyppig klientkontakt
• Selvstendig juridisk arbeid
• Juridisk erfaring fra flere rettsområder
• Oppsøkende arbeid

Hva får man igjen for å være frivillig hos Gatejuristen
• Praktisk erfaring
• Hjelpe personer som trenger det ved hjelp av din fagkompetanse
• Opplæring og tett oppfølging
• Mentor i advokatkontor i Stavanger
• Være en del av et juridisk fagmiljø
• Nettverksbygging
• Mye klientkontakt

Oppstart og opplæring (to dager) uke 34 og 35 (tilpasset timeplanen)

Har du spørsmål, ring Camilla i Gatejuristen på 400 36 572 – eller send en epost til: camilla.andersson@bymisjon.net

Send søknad, CV, karakterutskrift, evt referanser og attester til camilla.andersson@bymisjon.net.