Tromsø kommune har vært positive og støttet Gatejuristen helt siden vi etablerte oss i byen i 2008. I vår søknad om midler for 2017 ba vi om 800000 kroner, over 200000 mer enn vi fikk i 2016, for å kunne utvide og gi et enda bedre tilbud til våre klienter. I kommuneadministrasjonens budsjettforslag, ble vi imidlertid bare tilgodesett med det samme beløpet som i 2016.

Gleden var derfor stor på kontoret da samarbeidspartiene AP, Rødt og SV la frem sitt alternative budsjett 1. desember og innstilte på å gi Gatejuristen hele den omsøkte summen. I kommunestyremøtet i midten av desember, ble det alternative budsjettet vedtatt, og nå i begynnelsen av januar fikk vi overført 800000 til vår konto. Dette blir det mye god rettshjelp av!