Som det nordligste gatejuristkontoret (og det eneste nord for Trondheim), kjenner Tromsø et ansvar for å nå utover Tromsøs kommunegrenser og også ut av Troms fylke. Det viser seg imidlertid at det er vanskelig å etablere seg andre steder, da avstandene er lange og reisekostnadene store, derfor er vi glade for at vi siden høsten 2016 har klart å gjennomføre månedlige saksmottak i Narvik.

Narvik ligger ca. 26 mil fra Tromsø og vi varierer mellom å reise med buss og kjøre selv – alt etter hva vær og føre tillater. Vi har tre arenaer for saksmottak i byen. Vi besøker Værket værested, det kommunale lavterskeltilbudet som serverer gratis mat (og en god prat) hverdager fra kl. 12:30 til 14:30. I tillegg tar inn saker ved Plattform 1, et ettervernstilbud i regi av kommunen. Her har de åpent hver dag fra kl. 10 til kl. 14. I samme lokaler holder cafe Exit, et tilbud fra Marborg til. De har åpent på kveldstid tirsdager og fredager. Vi er innom Værket hver gang vi er i byen og forsøker å besøke Plattform 1 og Cafe Exit annenhver gang.

I de månedene vi har vært i Narvik, har vi tatt inn minst tre nye saker hver gang, møtt mange trivelige folk både blant brukerne og hjelperne og kjørt mange mil med buss og bil.