I midten av mai ble Gatejuristens El-sykkel som vi benyttet for å komme raskt og miljøvennlig til møter rundt i Tromsø by stjålet. Dette skapte stor oppstandelse blant våre klienter. De mente at Gatejuristen på bakgrunn av den jobben vi gjør burde være «fredet» fra slikt.

Vi anmeldte selvfølgelig tyveriet, men politiet henla saken ganske raskt. Imidlertid hørte vi etter hvert rykter om at sykkelen fortsatt var i Tromsø, og flere av våre venner ga beskjed om at de hadde sagt at den måtte leveres tilbake.

Tirsdag forrige uke ringte det på døra, og der stod en klient og sykkelen. Dessverre har ikke den eller de som har «lånt» sykkelen vår vært helt snille med den. Bremsene virket ikke og batterifestet var brukket. Dessuten var gatejuristskiltene fjernet. Disse tingene blir heldigvis reparert og erstattet ved hjelp av forsikringen vår.

Vi er utrolig glade for at sykkelen kom hjem 🙂