Vi er stolt over Gatejuristens leder og grunnlegger, Cathrine Moksness, som har blitt nominert til «Årets Ladejarl» i regi av Reitangruppen.

Prisen deles ut til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker.

Cathrine er nominert sammen med ni andre meget verdige og dyktige kandidater, men vi krysser fingrene for Cathrine som har stått på i 13 år for Gatejuristen. Hun har utviklet virksomheten slik at vi i dag finnes i 15 byer, har over 150 frivillige, og at vi også tilbyr rettshjelp og økonomisk rådgivning gjennom Barnas Jurist og Gatas Økonom.

Her kan du lese mer om Årets Ladejarl

Klikk her for å se video