Vil du bidra til at samfunnets mest sårbare får sine grunnleggende rettigheter oppfylt? I Gatejuristen gir vi gratis rettshjelp på en effektiv og resultatorientert måte. Dette får vi til takket være vårt team av dyktige og dedikerte frivillige medarbeidere og våre velprøvde kvalitetssystemer.

Gave til Gatejuristen Oslo?
Du kan benytte vår bankkonto: 5082 07 24876. Merk innbetalingen med «Gave til Gatejuristen».

Gave til Gatejuristen Innlandet?
Du kan benytte vår bankkonto:
5082 07 24876. Merk innbetalingen med «Gave til Avd. 50».

Gave til Gatejuristen Trondheim?
Du kan benytte vår bankkonto:
4202 28 00099. Merk innbetalingen med «Gave til Gatejuristen».

Gave til Gatejuristen Stavanger?
Du kan benytte vår bankkonto:
32010750015. Merk innbetalingen med «Gave til Gatejuristen».

Gave til Gatejuristen Tromsø?
Du kan benytte vår bankkonto:
 4750.41.64442. Merk innbetalingen med «Gave til Gatejuristen».