I dag holder Kristian «Kikki» Andenæs sin fratredelsesforelesning med tittelen: Skandaler i velferdssystemet: Hva betyr de for velferdsutviklingen? Han går nå over i rollen som professor emeritus ved Universitetet i Oslo, og får forhåpentligvis mer tid både til Gatejuristen, tennis og turer til Frankrike.

Få har vært så avgjørende for rettssikkerheten til utsatte grupper som Kikki. Han har bidratt sterkt til at både Gatejuristen og Juss-Buss har sett dagens lys, noe som igjen har betydd at tusenvis av mennesker som ellers ikke ville fått juridisk hjelp, likevel har fått det. Kikki så tidlig i karrieren at en del mennesker slet med å hevde sin rett i møte med det offentlige, og allerede på 70-tallet begynte han å interessere seg for rettssosiologi, et fag som på den tiden ble sett på som et sort får i tradisjonelle juridiske miljøer. Men etter hvert som rettssosiologien har funnet sin plass ved Det juridisk fakultet, har også advokatene omfavnet rettshjelps­tiltakene.

Et særegent trekk ved Kikkis virke er at han ikke bare har vært opptatt av en spesiell gruppe mennesker, men har interessert seg for alle som ellers har hatt vanskelig for å hevde sin rett. Det kan være rusavhengige, innsatte, utlendinger, sigøynere, ungdommer og rekken kan sikkert utvides ytterligere. For dette arbeidet fikk han også i 2009 velfortjent tildelt Kirkens Bymisjons brosteinspris. Prisen går til personer som synliggjør vanskelige liv, formidler håp og gir oss som samfunn redskaper til å bekjempe nød i storbyen. I likhet med Kikki ser vi i Gatejuristen at det fortsatt er mange som trenger juridisk hjelp som ikke får dette. I hans ånd ønsker vi derfor også å bistå barn og unge fordi vi ser at dette er en gruppe som ellers har vanskelig for å bli hørt.

For å beskrive hvilke verdier som har dannet grunnlaget for Kikkis forskning og karriere kan det være passende å avslutte med følgende sitat fra hans venn Ole Paus: «Hvis du ser at noen er svak – gi dem en verden der de er sterke nok».

Les mer om Kikkis avgang i Juristkontakt!

 

Gratulerer med dagen, Kikki!