Innlegget er skrevet av: Advokat og frivillig Mathias Røed

I dag, 5 desember, er det FNs internasjonale dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling. I den forbindelse er det tid for å sette fokus på den innsats som ytes av frivillige.

I tillegg til å arbeide som advokat er jeg engasjert i frivillig arbeid og som mentor gjennom Barnas Jurist. Barnas jurist ligger under Gatejuristen som er et gratis rettshjelptiltak for utsatte grupper.
Gatejuristen har siden oppstart i 2005 gitt gratis juridisk bistand til personer med rusproblemer. Nylig utvidet Gatejuristen til også å yte gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år gjennom Barnas Jurist, og gratis økonomisk rådgivning til folk som har- eller har hatt- rusproblemer gjennom Gatas Økonom.

Gatejuristen har i dag et landsdekkende tilbud til utsatte grupper med kontorer i 14 byer. Det er engasjert over 150 frivillige som til nå har arbeidet med over 17 000 saker. Gatejuristen har nærmere 3 000 saker i året som frivillige arbeider med uten vederlag og på sin fritid.

Alle som har engasjert seg og bruker av sin fritid på å jobbe som frivillige i Gatejuristen fortjener en stor takk i dag på den internasjonale frivillighetsdagen. Deres bidrag til samfunnet og til enkeltpersoner er svært viktig.

Det å arbeide som frivillig og mentor i Gatejuristen gjennom Barnas Jurist, er for meg en erfaring og opplevelse jeg setter stor pris på. Gatejuristen tilbyr akademikere muligheten til å arbeide frivillig og tverrfaglig. Av de 150 frivillige medarbeiderne i Gatejuristen finnes advokater, jurister, økonomer og medarbeidere med sosialfaglig bakgrunn. Erfarne fagpersoner arbeider tett med talentfulle studenter.

Gatejuristen har utviklet en infrastruktur som gjør det lett å arbeide som frivillig. Som frivillig får man nyte godt av kvalitetssikring, gode systemer og effektiv administrasjon. Denne modellen er viktig for å sikre rettsikkerheten til sårbare grupper i samfunnet kan sikres. Samtidig er det gøy å jobbe som frivillig. Med sin infrastruktur, evne til å finne unge talenter og utvikling av et sterkt og inspirerende fagmiljø har Gatejuristen klart å gjøre frivillig arbeid spennende og lett tilgjengelig for akademikere.

Arbeidet som frivillig og mentor innebærer stor faglig og personlig utvikling. Ikke bare får jeg, som frivillig og mentor, komme tett på utsatte samfunnsgrupper og hjelpe dem med de utfordringer de opplever i hverdagen. Personlig trigges jeg også av samspillet jeg får ved å være mentor for en ung og «up and coming» student.

Studentene som arbeider i Gatejuristen nedlegger en betydelig mengde frivillighetstimer. De er blant de beste på sitt studium og det oppleves spennende og meningsfylt og få bidra til deres faglige og personlige utvikling. Når disse unge talentene er ferdig utdannet vil de ende opp i maktposisjoner i samfunnet. De får som frivillige viktige erfaringer med hvordan utsatte grupper har det og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Disse erfaringene tar de med seg inn i arbeidslivet og det gjør dem godt rustet til å gjøre en positiv forskjell også senere i karrieren.

I dag skal alle frivillige i Gatejuristen takkes. Deres innsats utgjør en forskjell.