Gatejuristen har etter omorganiseringen opplevd vekst på alle områder gjennom 2018.

Frivillighetsorganisasjonen har nå 19 ansatte, og 130 frivillige. 40 % av de frivillige er jurister og advokater og 60 % masterstudenter i juss og økonomi, som bidrar en dag i uken med fri rettshjelp og økonomirådgivning til sårbare barn og unge, og voksne som har eller har hatt et rusproblem.

Gatejuristen Oslo, Gatejuristen Innlandet og Gatas Økonom håndterer flere saker enn noen gang. I 2018 har disse tiltakene samlet så langt tatt inn 1552 saker, sammenlignet med 1106 saker samme periode i 2017. I sum innebærer dette en økning på ca. 40 %.

Barnas Jurist som fikk egen finansiering i 2018, har under ledelse av Fagsjef Ann-Kathrin Nordbø tatt inn 125 % flere saker enn i 2017, og har per 1. oktober 1,4 lønnede årsverk som leder ca. 30 frivillige. Barnas Jurist åpnet sitt første kontor utenfor Oslo på Hønefoss i høst.

«Vi ser at mange har behov for vår hjelp til å hevde sine rettigheter eller til å rydde opp i økonomien. For mennesker som har eller har hatt rusproblemer kan slik hjelp være avgjørende for grunnleggende velferd, samfunnsdeltagelse og rehabilitering. Derfor er vårt mål å nå ut til stadig flere. Vi har aldri før hjulpet så mange som vi gjør i dag og det er vi stolte av» forteller Gatejuristens gründer og leder Cathrine Moksness.

Gatejuristen i Oslo er styrket med en ny avdeling for  HR, kommunikasjon, økonomi og IT, en nødvendighet for å profesjonalisere et så stort frivillighetsapparat. Vi har nært samspill med Gatejuristledere i hele landet, med felles målsetning om å tilby fri rettshjelp av høy kvalitet til de som trenger oss, der de er. En egen avdeling for Ressurs- og Utvikling utvikler nye prosjekter i nært samspill med samfunnets behov på gatenivå.

Det har vært arbeidet systematisk for å øke saksbehandlingskapasitet og effektivitet. Rendyrking av de ansatte juristenes rolle som teamledere med kvalitetssikringsansvar for team av frivillige medarbeidere har stått sentralt. «Vi begynner nå å hente ut effektene av ny organisering. Grepene vi har tatt muliggjør den veksten vi nå ser. Våre dyktige ansatte oppnår sterke resultater i ny modell og sørger for at et stort apparat av frivillige leverer tjenester av god kvalitet til klientene» forteller fagsjef Tamar Thorud.

På bildet: Ansatte og frivillige (torsdagsgruppen), Barnas Jurist, Gatas Økonom og Ung Økonomi.