Gatejuristen Oslo, Gatejuristen Innlandet og Gatas Økonom håndterer flere saker enn noen gang. I 2018 har disse tiltakene samlet så langt tatt inn 1344 saker, sammenlignet med 972 saker samme periode i 2017. I sum innebærer dette en økning på ca. 38 pst.

«Vi ser at mange har behov for vår hjelp til å hevde sine rettigheter eller til å rydde opp i økonomien. For mennesker som har eller har hatt rusproblemer kan slik hjelp være avgjørende for grunnleggende velferd, samfunnsdeltagelse og rehabilitering. Derfor er vårt mål å nå ut til stadig flere. Vi har aldri før hjulpet så mange som vi gjør i dag og det er vi stolte av» forteller Gatejuristens gründer og leder Cathrine Moksness.

Hvert av tiltakene har betydelig økt sakstilfang sammenlignet med fjoråret, fordelt slik:

  • Gatejuristen Oslo: 903 saker (32.4 pst. økning)
  • Gatejuristen Innlandet: 229 saker (7 pst. økning)
  • Gatas Økonom: 180 saker (78 pst. økning)

Det har vært arbeidet systematisk på tvers av tiltakene for å øke saksbehandlingskapasitet og effektivitet. Rendyrking av  de ansatte juristenes rolle som teamledere med kvalitetssikringsansvar for team av frivillige medarbeidere har stått sentralt. «Vi begynner nå å hente ut effektene av ny organisering. Grepene vi har tatt muliggjør den veksten vi nå ser. Våre dyktige ansatte oppnår sterke resultater i ny modell og sørger for at et stort apparat av frivillige leverer tjenester av god kvalitet til klientene» forteller fagsjef Tamar Thorud som leder tiltakene i en overgangsperiode.

På bildet: Ansatte i Gatejuristen Oslo, Gatejuristen Innlandet og Gatas Økonom sommeren 2018.