naerbilde-sykkelGatejuristen ble etablert av Cathrine Moksness i 2004. Under studietiden hadde Moksness deltidsjobb på Sprøytebussen og det var der ideen til Gatejuristen ble unnfanget. Sprøytebussen var et kommunalt oppsøkende helse- og sosialfaglig tilbud som kjørte rundt i Oslo sentrum på kveldstid og delte ut smittevernsutstyr og hadde sosialfaglige samtaler med brukerne. I arbeidet på Sprøytebussen så den unge juristen raskt at mange av brukernes problemer kunne løses ved hjelp av jussen som verktøy.

Veien frem mot etableringen av Gatejuristen var ikke uten hindringer, men da Moksness kom i kontakt med Kirkens Bymisjon i Oslo og Fransiskushjelpen ble hun tatt vel imot. Begge organisasjonene så behovet for Gatejuristen og med to store aktører i ryggen kunne Moksness realisere sin drøm.

Etter Gatejuristens oppstart i Oslo har byene Tromsø, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand fått sine egne kontorer. I tillegg har Innlandet (Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Hønefoss) fått sin egen gatejuristvirksomhet og gjennom Satelitt-prosjektet er Gatejuristen også på plass i Halden, Tønsberg, Sandefjord og Arendal. Det innebærer at Gatejuristen i dag er landsdekkende med faste kontorer i seks byer og virksomhet i femten byer.

Gatejuristen har siden oppstart arbeidet oppsøkende. «Vi må være der klientene er» har alltid vært et mantra. Dette er en forutsetning for at hjelpen skal nå ut til dem som trenger hjelpen mest. Et annet særpreg ved Gatejuristen er frivilligheten. Frivillige jurister, advokater og jusstudenter nedlegger mange årsverk for organisasjonen i frivillighetstimer. Takket være de dedikerte og dyktige medarbeiderne kan Gatejuristen gi gratis rettshjelp av god kvalitet til en svært lav kostnad. En liten stab av høyt kompetente ansatte jurister og advokater kvalitetssikrer og tilrettelegger for de frivilliges arbeid.

I sitt arbeid har Gatejuristen erfart at det ikke hjelper å ha rett for dem som ikke kan hevde sin rett. Mange sårbare personer har store problemer med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Selv i velferdsstaten Norge er det mennesker som lever uten tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp. Dette ser Gatejuristen på nært hold daglig. Årlig behandler Gatejuristen mer enn 5000 saker i Norge og bidrar til til bedre levekår for mange av samfunnets mest sårbare.