Etter to gode møter med WHO og den norske ambassaden har vi fått en rekke nyttige innspill knyttet til prosjektet i Kenya. Begge har pekt på både utfordringer og muligheter. Møtene har vært avholdt som del av vår forundersøkelse.

*På bildet er Gatejuristens delegasjon sammen med landdirektør Dr. Eggers fra WHO.