Denne uken har Gatejuristen Innlandet holdt foredrag på "Kickstart"av fadderuken for de nye jusstudentene ved Høgskolen i Innlandet og på åpningen for de nye jusstudentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Vi møtte glade, engasjerte og nysgjerrige studenter som vi håper å se i søkerbunken til Gatejuristen Innlandet i Hønefoss allerede september i år og i Lillehammer i januar 2018 når vi starter rekrutteringen der.

Prosjektleder for Gatejuristen Hønefoss, Marius Rønne og studentkoordinator Elise L. Dokken informerer om Gatejuristen og rekrutteringsprosessen.
Informasjon om Gatejuristen Innlandet og rekrutteringsprosessen framover til de nye jusstudentene ved HSN.

Denne uken startet endelig høst-semesteret for nåværende og nye jusstudenter ved Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge. Våre Gatejurister i Innlandet er også på plass ved sine respektive studiesteder og arbeidet som Gatejurist kan endelig starte opp igjen for dem. I tillegg fikk vi tildelt tid på begge høgskolene til å informere om Gatejuristen Innlandet, arbeidet og mulighetene for nyankomne jusstudenter. I Lillehammer sto to av våre dyktige frivillige, Mats Øvrebø og Andreas T. Fjermo for informasjonen til de nye jusstudentene og i Hønefoss holdt studentkoordinator og prosjektleder foredraget. Vi mottok god respons fra de oppmøtte og håper å se flere av dem senere som Gatejurister for oss.

I Hønefoss skal vi rekruttere 4 – 6 nye Gatejurister, og det vil avholdes et informasjonsmøte på HSN den 08. september med info om arbeidet og rekrutteringsprosessen. Følg med på vår og Jussforeningen ved HSN sin hjemmeside for mer info om tidspunkt. Til orientering er søknadsfrist den 15. september og søknad med CV kan sendes til eld@gatejuristen.no. For spørsmål om stillingen kan henvendelsen sendes til prosjektleder i Hønefoss på mr@gatejuristen.no.

Vi ønsker lykke til med både studiestart og oppstart av Gatejuristen Innlandet etter sommerferiepausen.