Takket være vår rådgiver Silje Noer Johansen (på bildet) sparer klienten kr. 48 000 årlig.

En fortvilet klient tok kontakt etter å ha blitt lurt inn i en avtale. Vår klient var arbeidsledig og hadde lenge hatt et ønske om å skape sin egen arbeidsplass gjennom et enkeltmannsforetak. Etter lang tids forberedelse opprettet han sitt eget foretak.

Tidlig morgenen etter å ha registrert sitt nyopprettede enkeltmannsforetak ble han oppringt. Han ble bedt om å bekrefte detaljene han hadde registrert dagen før, og om å oppgi noen flere personopplysninger. Vår klient fikk inntrykk av at det var Brønnøysundregistrene som tok kontakt. Ved spørsmål om han ikke kunne tenke seg en nettoppføring av selskapet, takket vår klient ja, uten å ha blitt informert om kostnadene knyttet til dette.

Etter noe tid fikk han en e-post fra et ukjent selskap. I denne eposten sto det at avtale var inngått og at han ville bli fakturert for 4000 kr. månedlig. Selskapet er et av de velkjente «katalogselskapene» som livnærer seg på avtaleforhold der kundene betaler høye summer for nærmest verdiløse nettoppføringer.

Gatas Økonom tok saken for klienten, kontaktet selskapet og anførte at avtalen var å anse som ugyldig og at kravet i sin helhet måtte bortfalle – med henvisning til avtalelovens § 33. Selskapet endte med å ettergi alle krav.

Vår klient trenger ikke lenger bekymre seg for å måtte betale i dyre dommer for en tjeneste han ikke trenger. Han er svært lettet og fortsetter arbeidet med å etablere sin egen arbeidsplass. Vi ønsker ham lykke på veien!