En av klientene hos Gatas Økonom opplevde over flere måneder at ukjente utenlandske selskaper tappet kontoen hans for penger. Dette bidro til å eskalere hans økonomiske problemer. Klienten hadde ikke samtykket til trekkene og var ikke kjent med bakgrunnen for trekkene. Gatas Økonom forsøkte å komme i kontakt med selskapene men fikk ingen respons. Frivillig saksbehandler Marcel Hager gikk deretter i dialog med klientens bank og det resulterte i at banken gikk med på gi vedkommende full refusjon for pengene som var blitt trukket. Dette er et viktig steg for at klienten igjen skal få sin økonomi på rett kjøl.