Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen.

Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristen arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for denne målgruppen.

Gatejuristen Bergen har to faste saksmottak hver uke, tirsdag og torsdag. Utover dette har Gatejuristen saksmottak på MO- Nesttun, MO- Wergeland og MO- Fjell en gang i måneden. I tillegg til dette har vi saksmottak ved andre tilbud for mennesker som er eller har vært i aktiv rus. Eksempler på steder vi har saksmottak er; Dagavdelingen for kvinner, Bergensklinikkene,  Avdeling for rusmedisin seksjon Askøy, Bo-treningen i Fyllingsdalen, Samensenteret, Albatrossen og 12-trinns klinikken . Her har vi saksmottak etter avtale, og ofte flere ganger i året.

I tillegg til saksmottak tar Gatejuristen Bergen imot saker pr. telefon i vanlig kontortid alle ukedager.
Gatejuristen Bergen består av 3 jurister som i alt utgjør 2,5 stilling. I tillegg har vi 20  frivillige jurister og advokater og 14 frivillige jusstudenter med på laget.

Tiltaksleder for Gatejuristen Bergen er pr. 11.04.2019 Bitte Fagermo.

Se årsrapport for 2018 her: Årsrapport 2018 Gatejuristen Bergen

Kontaktinformasjon
Telefon: 415 28 881
E-post: gatejuristen@skbb.no

Besøksadresse: Øvre Korskirkeallmenning 7

Postadresse: Postboks 491, Sentrum. 5805 Bergen

Åpningstider: 10:00-14:00 (mandag, tirsdag, onsdag ) og 14:00-18:00 (torsdag.) Fredager holder Gatejuristen Bergen STENGT. 

Saksmottak
Hver tirsdag fra 12-14 på Gatejuristens kontor i Øvre Korskirkeallmenning 7.
Hver torsdag fra 16-18 på Gatejuristens kontor i Øvre Korskirkeallmenning 7.

Fast saksmottak en gang i måneden på MO-Nesttun, MO-Wergeland og MO-Fjell. Konkrete datoer for mottak kan fås ved de ulike MO-sentrene eller ved å kontakte Gatejuristen Bergen direkte.

Gatejuristen har også saksmottak i Odda. Dette må avtales direkte med Gatejuristen. Har du en sak i Odda? Ring oss på tlf: 41 52 88 81 eller send en e-post til: gatejuristen@skbb.no, så avtaler vi tidspunkt for et møte i Odda.

 

Rekruttering

For jurister og advokater tilbyr vi kveldturnus på vårt kontor med vakt en torsdag i halvåret mellom kl. 16:00 og 18:00. Du vil her få være med på saksmottak. Dersom du ønsker det vil du kunne få ansvar for egne saker og klienter, det må da påregnes noe oppfølging fra hjemmekontor.

Vi tilbyr også mulighet for å være med på saksmottak på dagtid dersom dette skulle være ønskelig. Denne muligheten vil spesielt egne seg for arbeidssøkende, pensjonister og andre med juridisk bakgrunn som er ledig på dette tidspunktet på dagen. Her setter vi opp turnusen ut fra hvor ofte du har mulighet/ønsker å delta.

I tillegg tilbyr vi mulighet for å arbeide som frivillig ved vårt kontor 1-2 ganger i uken. Dette tilbudet gjelder både jusstudenter samt jurister som har ønske og mulighet til dette. Du vil da få egne saker og oppfølgingen av disse vil primært skje de dagene du er hos oss.

For jusstudenter tilbyr vi muligheten til å arbeide 1 dag i uken. som frivillig ved vårt kontor. Våre studenter får et eget kontor som benyttes tiden dere er hos oss. Frivillige studenter som er hos oss vil få muligheten til å både få egne saker og egen klienter, delta på klientmøter samt å være med på oppsøkende arbeid.

Studenter rekrutteres vanligvis en gang i året. Prosessen foregår normalt i februar.

 

 

Dersom du har spørsmål om rekruttering eller ønsker å engasjere deg som frivillig ber vi deg ta kontakt med tiltaksleder for Gatejuristen Bergen, Bitte Fagermo på e-post bitte.fagermo@skbb.no