gruppebilde-av-frivillige4Frivillige i Gatejuristen

Gatejuristen Innlandet er organisert som et prosjekt under Gatejuristen Oslo. Virksomheten tilbyr gratis rettshjelp på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Hønefoss og Drammen til folk som har eller har hatt rusproblemer. Det gjennomføres faste ukentlige saksmottak. Lokale aktører i rusomsorgen låner ut lokaler for saksmottak og formidler kontakt med målgruppen. Utenom saksmottakene tar Gatejuristen også imot nye saker på telefon i vanlig kontortid alle ukedager.

I Gatejuristen Innlandet arbeider en gruppe på ca. 20 – 30 personer frivillig. Saksbehandlerne er jusstudenter ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge som bistår klientene på frivillig basis ved siden av studiene. Virksomheten har to jurister ansatt som teamledere. Til disse stillingene ligger blant annet kvalitetssikring av de frivilliges arbeid og daglig kontakt med klientene. I tillegg bidrar fagpersonell ved høgskolene og lokale advokater fra advokatfirmaene Thallaug og Buttingsrud som diskusjonspartnere for studentene. Siden oppstarten i Innlandet i 2013 har Gatejuristen registrert over 1200 saker ved kontoret.

Gatejuristen Innlandet; avdeling Lillehammer, Gjøvik og Hamar.

Kontaktinfo: Telefon: 23 10 38 90. E-post: post@gatejuristen.no Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Gatejuristen Innlandet; avdeling Hønefoss og Drammen

Kontaktinfo: Telefon: 23 10 38 90. E-post: post@gatejuristen.no Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.
Begge kontorene ledes av jurist og teamledere Astrid Rød og Oda Egeberg.

 

Saksmottak

Saksmottak på Hamar:

Fast hver mandag på BARM oppfølgingssenter (rusfritt) kl. 11.15 – 12.15. Adresse: Grønnegata 32, 2317 Hamar.

Fast hver mandag på Værestedet Arbeideren kl. 12.30 – 13.30. Adresse: Grønnegata 51, 2317 Hamar.

Saksmottak på Lillehammer:

Tirsdag i uke 39, 44 og 48 er vi i Frelsesarmeens lokaler kl 11.00-12.30.
Adresse: Fossvegen 15, 2609 Lillehammer

Onsdag i uke 37, 38, 40, 41, 46, 47, 49 og 50 er vi i Havang Brukerstyrt senter kl. 12.30-14.30. Adresse: Kirkegata 45, 2609 Lillehammer

Saksmottak på Gjøvik:

Fast hver tirsdag hos Blå Kors i lokalene til Kafe Kampen kl. 13.15 – 14.45. Adresse: Øvre Torvgate 10, 2815 Gjøvik.

Saksmottak på Hønefoss:

Fast de tre siste fredagene i måneden hos Villa’n kl. 12:15-13:45. Adresse: Kong Rings gate 12, 3510 Hønefoss.

Saksmottak i Drammen:

Mandager i uke 39, 41, 43, 45, 47 og 49 er vi på Møtestedet kl. 13.00 – 15.00. Adresse: Engene 10, 3015 Drammen

Rekruttering

Gatejuristen Innlandet rekrutterer årlig jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (INN) avd. Lillehammer og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) avd. Ringerike som frivillige saksbehandlere. Studentene binder seg for 1-2 år av gangen.

Studentene vil få egne saker og klienter, og vil ha mulighet til å arbeide med sakene fra våre kontorer på Lillehammer, Oslo eller Hønefoss. Det vil også være mulighet for arbeid via hjemmekontorløsning. Videre må det påregnes å delta på minimum to saksmottak per måned, i tillegg til oppfølgingen av sakene utenom saksmottak. All saksbehandling skjer under oppfølging fra en erfaren jurist.

Vi rekrutterer i januar med opplæring og oppstart i februar. Følg med på oppslag ved ditt studiested for nærmere informasjon om rekrutteringsprosessen.

For kvalifiserte jurister og advokater som ønsker å bidra på andre måter er det også mulighet for dette. Eksempler på arbeidsoppgaver kan f.eks. være å fungere som faglige ressurspersoner, drive opplæring innen utvalgte rettsområder eller drive rettspolitikk.

Ta kontakt med Astrid Rød eller Oda Egeberg om du har spørsmål til rekruttering.