frivillige-og-sykkelen-innlandetgruppebilde-av-frivillige4

Gatejuristen Innlandet er organisert som et prosjekt under Gatejuristen Oslo. Virksomheten tilbyr gratis rettshjelp på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Hønefoss. Det gjennomføres faste ukentlige saksmottak i de tre innlandsbyene rundt Mjøsa. På Hønefoss gjennomføres faste saksmottak annenhver uke. Lokale aktører i rusomsorgen låner ut lokaler for saksmottak og formidler kontakt med målgruppen. Utenom saksmottakene tar Gatejuristen også imot nye saker på telefon i vanlig kontortid alle ukedager.

I Innlandet arbeider en gruppe på ca. 20 – 30 personer frivillig for Gatejuristen, fortrinnsvis som saksbehandlere. Saksbehandlerne er jusstudenter ved Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge som bistår klientene på frivillig basis ved siden av studiene. Virksomheten har to jurister ansatt som prosjektledere med ansvar for hver sin avdeling, hhv Lillehammer og Hønefoss. Til disse stillingene ligger blant annet kvalitetssikring av de frivilliges arbeid og daglig kontakt med klientene. I tillegg bidrar fagpersonell ved høgskolene og lokale advokater fra advokatfirmaene Thallaug og Buttingsrud som diskusjonspartnere for studentene. Siden oppstarten i Innlandet i 2013 har Gatejuristen registrert over 800 saker ved kontoret.

Gatejuristen Innlandet; avdeling Lillehammer, Gjøvik og Hamar.

Kontaktinfo: Telefon: 23 10 38 90. E-post: post@gatejuristen.no Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Gatejuristen Innlandet; avdeling Hønefoss ledes av jurist og prosjektleder Astrid Rød

Kontaktinfo: Telefon: 23 10 38 90. E-post: post@gatejuristen.no Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Saksmottak på Hamar:

Fast hver mandag på BARM oppfølgingssenter (rusfritt) kl. 11.15 – 12.15. Adresse: Grønnegata 32, 2317 Hamar.

Fast hver mandag på Værestedet Arbeideren kl. 12.30 – 13.30. Adresse: Grønnegata 51, 2317 Hamar.

Første saksmottak etter sommeren finner sted den 31.08. Før dette tidspunkt kan vi nås på sentralbordet.

Saksmottak på Lillehammer:

Fast hver tirsdag i Frelsesarmeens lokaler kl. 11.00-13.00. Adresse: Fossvegen 15, 2609 Lillehammer.

Første saksmottak etter sommeren finner sted den 29.08. Før dette tidspunkt kan vi nås på sentralbordet.

Saksmottak på Gjøvik:

Fast hver tirsdag hos Blå Kors i lokalene til Kafe Kampen kl. 13.15 – 14.45. Adresse: Øvre Torvgate 10, 2815 Gjøvik.

Første saksmottak etter sommeren finner sted den 29.08. Før dette tidspunkt kan vi nås på sentralbordet.

Saksmottak på Hønefoss: Fast annenhver torsdag hos Villa’n kl. 12:15-13:45. (Vi har saksmottak alle partallsuker) Adresse: Kong Rings gate 12, 3510 Hønefoss.

Første saksmottak etter sommeren finner sted den 31.08. Før dette tidspunkt kan vi nås på sentralbordet..

Rekruttering

Gatejuristen Innlandet rekrutterer årlig jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (INN) avd. Lillehammer og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) avd. Ringerike som frivillige saksbehandlere. Studentene binder seg for 1-2 år av gangen.

Studentene vil få egne saker og klienter, og vil ha mulighet til å arbeide med sakene fra våre kontorer på Lillehammer, Oslo eller Hønefoss. Det vil også være mulighet for arbeid via hjemmekontorløsning. Videre må det påregnes å delta på minimum to saksmottak per måned, i tillegg til oppfølgingen av sakene utenom saksmottak. All saksbehandling skjer under oppfølging fra en erfaren jurist.

For jusstudenter ved INN vil rekrutteringen finne sted i januar, mens det ved HSN vil finne sted i august. Følg med på oppslag ved høgskolene for nærmere informasjon om rekrutteringsprosessen.

For kvalifiserte jurister og advokater som ønsker å bidra på andre måter er det også mulighet for dette. Eksempler på arbeidsoppgaver kan f.eks. være å fungere som faglige ressurspersoner, drive opplæring innen utvalgte rettsområder eller drive rettspolitikk.

Dersom man har spørsmål om rekrutteringen eller ønsker å engasjere seg som frivillig i Lillehammer-området, kan man kontakte prosjektleder for Gatejuristen Innlandet, Katrine Håtuft Høylandskjær på e-post. Dersom man ønsker å engasjere seg som frivillig i Hønefoss-området, kan man kontakte prosjektleder Marius Rønne på epost.

Studenter som ønsker å søke stilling som saksbehandler ved Høgskolen i Sør-Øst Norge avdeling Hønefoss høsten 2017 kan sende Kartleggingsskjema , CV, attester og referanser til mr@gatejuristen.no