Gatejuristen i Kristiansand tilbyr gratis rettshjelp for rusavhengige og tidligere rusavhengige i Kristiansandsområdet. Her gjennomføres det både faste månedlige saksmottak og saksmottak der Gatejuristen tilkalles ved behov. Det er de ulike kommunale boliger og lokale aktører innenfor rusfeltet som låner ut lokaler for saksmottakene, og formidler kontakt med målgruppen.

Gatejuristen Kristiansand har faste månedlige saksmottak ved BlåKors Loland Behandlingssenter, Hjelp oss å hjelpe, SoN, Shalam, Babettes, Nødboligen og Toppdalsveien. Videre arrangeres det saksmottak på Blå kors Vågsbygd, Setesdalsveien, Kvinneboligen, Kristiansand fengsel og overgangsboligen på Solholmen ved behov. Utenom saksmottakene tar Gatejuristen imot nye saker over telefon, i vanlig kontortid alle ukedager. Det er da mulig å avtale møte i Gatejuristens egne lokaler.

I Gatejuristen Kristiansand arbeider en gruppe på 8-15 frivillige for Gatejuristen, i tillegg til at det er to fast ansatte jurister ved kontoret. De frivillige saksbehandlerne er fortrinnsvis jusstudenter ved Universitetet i Agder, som bistår klienter ved siden av studiene. I tillegg bidrar lokale advokater og jurister med saksbehandling og rådgivning på deres fagfelt.

Leder av Gatejuristen Kristiansand er Marte Eikeland Vangen.

Gatejuristen Arendal er organisert som et prosjekt under Gatejuristen Kristiansand. Det holdes saksmottak månedlig på T5 og i Arendal fengsel.

Se årsrapport for 2018 her: Årsrapport 2018 Gatejuristen Kristiansand

Kontaktinfo
Telefon: 94141765 (mellom 09:00-15:00 alle hverdager)
E-post: gatejuristen@skbk.no
Adresse: Gravane 20, PB. 486, 4664 Kristiansand

Månedlige saksmottak

Kristiansand
BlåKors Loland behandlingssenter, siste fredag i måneden, fra kl. 09.30 (påmeldingsliste).
Nødboligen, første torsdag i måneden, kl. 10.00-11.00.
Toppdalsveien, første mandag etter den 20. hver måned, kl. 10.00-11.30.
Hjelp oss å hjelpe, første mandagen i måneden, kl. 14.00-15.00.
SoN, andre fredagen i måneden, kl 12.30-13.30.
Shalam, tredje fredag i måneden, kl. 13.00-15.00.
Babettes hus, første tirsdag i måneden ved behov, kl. 10.30-11.30.

Videre arrangeres det saksmottak på Blå kors Vågsbygd, Setesdalsveien, Kvinneboligen, Kristiansand fengsel og overgangsboligen på Solholmen ved behov.

Arendal
Det holdes saksmottak på T5 og i Arendal fengsel. I Arendal fengsel er vi tilstede tirsdager i partallsuker, fra kl 09.00 (påmeldingslister). Videre har vi saksmottak på T5 én tirsdag i måneden, fra kl. 12.00-14.00. Datoer varierer, ring 94141765 for info om når vi er på T5 neste gang.

Rekruttering
Dersom du er jurist eller advokat og ønsker å arbeide frivillig i Gatejuristen er du velkommen til å sende inn CV og søknad på mail. Frivillige jurister og advokater kan brukes som rådgivere i enkeltsaker på deres fagfelt, eller får egne klienter og påfølgende saksbehandling.

Gatejuristen Kristiansand og Arendal tar inn nye frivillige jusstudenter i slutten av hvert vårsemester, dersom det er behov. Det er imidlertid fullt mulig å sende inn CV og søknad på mail på andre tidspunkt, men ansettelse av frivillige jusstudenter skjer hovedsakelig sen vår. Jusstudenter arbeider ved kontoret vårt én dag i uken hver, vil få egne saker og klienter, og må påregne å bli med på saksmottak. All saksbehandling skjer under oppfølging fra en jurist.