Gatejuristen i Kristiansand tilbyr gratis rettshjelp for rusavhengige og tidligere rusavhengige i Kristiansandsområdet. Her gjennomføres det både faste månedlige saksmottak og saksmottak der Gatejuristen tilkalles ved behov. Det er de ulike kommunale boliger og lokale aktører innenfor rusfeltet som låner ut lokaler for saksmottakene, og formidler kontakt med målgruppen.

Gatejuristen Kristiansand har faste månedlige saksmottak på Møteplass Gyldengården, Borgerstadklinikken Loland, Nødboligen og Toppdalsveien. Videre arrangeres det saksmottak på Babettes hus, Blå kors Vågsbygd, Setesdalsveien, Kvinneboligen, Kristiansand fengsel og overgangsboligen på Solholmen ved behov. Utenom saksmottakene tar Gatejuristen imot nye saker over telefon, i vanlig kontortid alle ukedager. Det er da mulig å avtale møte i Gatejuristens egne lokaler.

I Gatejuristen Kristiansand arbeider en gruppe på 8-15 frivillig for Gatejuristen, i tillegg til at det er to fast ansatte jurister ved kontoret. De frivillige saksbehandlerne er fortrinnsvis jusstudenter ved Universitetet i Agder, som bistår klienter ved siden av studiene. I tillegg bidrar lokale advokater og jurister med saksbehandling og rådgivning på deres fagfelt.

Fungerende leder for Gatejuristen Kristiansand er jurist Tuva Myklebust Jacobsen.

Gatejuristen Arendal er organisert som et prosjekt under Gatejuristen Kristiansand. Det holdes saksmottak månedlig på T5 og Cafe Katedral. Det er to frivillige studenter som holder saksmottak og driver saksbehandling, med faglig oppfølging fra advokatfirmaet Hald & co.

Se årsrapport for 2018 her: Årsrapport 2018 Gatejuristen Kristiansand

 

Kontaktinfo:
Telefon: 94141765
E-post: gatejuristen@skbk.no
Adresse: Gravane 20, PB. 486, 4664 Kristiansand

Månedlige saksmottak

Kristiansand:
Borgerstadklinikken Loland, siste torsdag i måneden, 09.30-13.00.
Nødboligen, første torsdag i måneden, 10.00-11-00.
Toppdalsveien, første mandag etter den 20. hver måned, 10.00-11.30.
Møteplass Gyldengården, første mandag i måneden, 10.30-13.00.

Videre arrangeres det saksmottak på Babettes hus, Blå kors Vågsbygd, Setesdalsveien, Kvinneboligen, Kristiansand fengsel og overgangsboligen på Solholmen ved behov.

Arendal:
T5 og Cafe Katedral, første onsdag i måneden, 12.00-15.00.

Rekruttering

Dersom du er jurist eller advokat og ønsker å arbeide frivillig i Gatejuristen er du velkommen til å sende inn CV og søknad på mail. Frivillige jurister og advokater kan brukes som rådgivere i enkeltsaker på deres fagfelt, eller får egne klienter og påfølgende saksbehandling.

Gatejuristen Kristiansand og Arendal tar inn nye frivillige jusstudenter hvert høstsemester, dersom det er behov. Det er imidlertid fullt mulig å sende inn CV og søknad på mail på andre tidspunkt, men ansettelse av frivillige jusstudenter skjer hovedsakelig på høsten. Jusstudenter vil få egne saker og klienter, og må påregne å bli med på saksmottak. All saksbehandling skjer under oppfølging fra en jurist.