kontorlandskap

Gatejuristen Oslo behandler årlig over 1000 saker og har mer enn 70 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som saksbehandlere og ressurspersoner. Organisasjonen ledes av Marta Slinde. Virksomheten er underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

Telefonhenvendelser mottas mandag til torsdag kl. 09.00 – 15.00.

 

Følgende saksmottakstider gjelder for Gatejuristen Oslo, i Skippergata 23:

Tirsdag kl. 13:00 – 15:00
Onsdag kl. 13:00 – 15:00
Torsdag kl. 13:00 – 15:00

Ring på i 2.etasje

Siste saksmottak før jul er torsdag 10.desember. Vi kan nås på telefon til og med 17.desember.
Vi ønsker velkommen tilbake på saksmottak tirsdag 19. januar 2021. 


Gatas økonom holder stengt frem til 1.mars, grunnet stor saksmengde.

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90
Telefontid er mandag til torsdag fra 09:00 – 11:30 og fra 12:00 – 15:00

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

 

Se årsrapport for 2019 her: Årsrapport 2019 Gatejuristen Oslo

Se årsrapport for 2018 her: Årsrapport 2018 Gatejuristen Oslo

 

Her finner du en oversikt steder vi har vært på oppsøkende saksmottak

 

Fullmaktsskjema:
For at vi skal kunne hjelpe deg trenger vi at du fyller ut en Fullmakt og sender den i posten til:

Gatejuristen
Skippergata 23
0154 Oslo

Rekruttering

Vi rekrutterer frivillige jurister, advokater og jusstudenter til juridisk arbeid med rusavhengiges rettigheter. Normalt har vi to rekrutteringsrunder i året, en med oppstart i august og en med oppstart i januar.

Send din søknad, CV og karakterer til post@gatejuristen.no

Vi har to løp for frivillige medarbeidere. For jusstudenter, arbeidssøkende og pensjonerte jurister tilbyr vi dagturnus. Frivillige i dette løpet forplikter seg til å arbeide fast på kontoret en dag i uken kl. 9-16 gjennom et år. Frivillige får egne saker og klienter.
Gatejuristen har velprøvde systemer for oppfølging, veiledning og kvalitetssikring.

For jurister og advokater tilbyr vi kveldsturnus hver fjerde torsdag, med saksmottak på vårt kontor og oppsøkende saksmottak.

 

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser.