kontorlandskap

Gatejuristen Oslo behandler årlig over 1000 saker og har mer enn 70 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som saksbehandlere og ressurspersoner. Organisasjonen ledes for tiden av  Tor Stavnsborg. Virksomheten er underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Gatejuristen Oslo er det største av landets Gatejuristkontorer og fungerer som et ressurssenter for de andre virksomhetene.
Telefonhenvendelser mottas alle hverdager kl. 09.00 – 15.00.

Se årsrapport for 2018 her: Årsrapport 2018 Gatejuristen Oslo

Gatejuristen Oslo i koronaperioden

Gatejuristen og Barnas jurist tar i mot saker på telefon mellom kl. 9 – 15. Vi har litt mindre kapasitet enn vanlig, men vil forsøke å hjelpe deg. Grunnet mindre kapasitet vil hastesaker bli prioritert. 

På grunn av Koronasituasjonen er alle fysiske saksmottak avlyst. Dette gjelder for Gatejuristen, Gatas Økonom, Barnas Jurist og Ung Økonomi.

Dersom du har en pågående sak hos oss, vil din saksbehandler kontakte deg om det er behov for mer informasjon i denne perioden. Har du viktig informasjon i saken din – ta kontakt på e-post post@gatejuristen.no eller telefon 23 10 38 90.

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Saksmottak i Oslo (drop-in):

Det er åpent for drop-in i Gatejuristens lokaler i følgende tidsrom:

Mandag kl. 13.00-15.00
Tirsdag kl. 13.00-15.00
Onsdag kl. 13.00-15.00
Torsdag kl. 17.00-19.00

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.  Ring på der det står «Gatejuristen saksmottak» i saksmottakstiden.

Her finner du en oversikt steder vi har vært på oppsøkende saksmottak

Fullmaktsskjema:
For at vi skal kunne hjelpe deg trenger vi at du fyller ut en Fullmakt og sender den i posten til:

Gatejuristen
Skippergata 23
0154 Oslo

Rekruttering

Vi rekrutterer en gang i året frivillige jurister, advokater og jusstudenter til juridisk arbeid med rusavhengiges rettigheter.

Neste søknadsfrist er 1.mars 2020. Send din søknad, CV og karakterer til post@gatejuristen.no

Vi har to løp for frivillige medarbeidere. For jusstudenter, arbeidssøkende og pensjonerte jurister tilbyr vi dagturnus. Frivillige i dette løpet forplikter seg til å arbeide fast på kontoret en dag i uken kl. 9-16 gjennom et år.

For jurister og advokater tilbyr vi kveldsturnus på vårt kontor med vakt hver fjerde torsdag mellom kl. 17.00 og 20.00. Ca. fem timers oppfølging fra hjemmekontor må påregnes månedlig.

Frivillige i begge løp får egne saker og klienter. Gatejuristen har velprøvde systemer for oppfølging, veiledning og kvalitetssikring.

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.