Gatejuristen Stavanger er et tiltak under Kirkens Bymisjon Stavanger. Virksomheten er organisert etter modell fra Gatejuristen Oslo, og tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige i Stavanger og tilstøtende kommuner. Gatejuristen er samlokalisert med Advokathuset i Stavanger i Bergelandsgaten 35. Det gjennomføres faste saksmottak på huset 2 ganger i uken. Vi har ett til to oppsøkende saksmottak i uken til Asfaltutsalget, Stasjonen og andre institusjoner og behandlingssteder. Vi har også faste månedlige saksmottak i Haugesund og Sandnes. Vi tar også imot nye saker på telefon mandag tom fredag kl 10 -14.

I Gatejuristen Stavanger jobber 43 frivillige. Vi har en gruppe jusstudenter som jobber en dag i uken, og en gruppe frivillige advokater og jurister som jobber på saksmottak på tirsdager. I tillegg er erfarne studenter og jobbsøkende jurister frivillige flere dager i uken. Virksomheten har to fast ansatte jurister i full stilling.

Siden oppstart i 2013 har Gatejuristen Stavanger behandlet over 2 000 saker.

Se Personvernerklæring her: Personvernerklæring

Se årsrapport for 2018 her: Årsrapport 2018 Gatejuristen Stavanger

 

Kontaktinfo
Telefon 51 22 55 44 – mandag tom fredag kl: 10 -14. Langåpent tirsdager kl: 10 -18

Epost: gatejuristen@bymisjon.net
Besøksadresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger
Postadresse: Kongsgaten 48, 4005 Stavanger
Besøk oss på Facebook

Navn leder
Camilla Andersson
Epost: camilla.andersson@bymisjon.net

Ansatt jurist

Marie Synnøve Seldal Jansen marie.synnove@bymisjon.net

 

Antall frivillige
43 jusstudenter, jurister, advokater og mentorer

Saksmottak Bergelandsgata 35
Tirsdag: kl. 16:30-18:30
Onsdag: kl. 12:00-14:00

Saksmottak Asfaltutsalget/Josephines kafé
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00

Saksmottak Stasjonen ved rehabiliteringsavdelingen
Mandager i partallsuker: kl. 11:00-12:00

Saksmottak Sandnes
Første fredag i måneden, kl 12 – 14 Funkishuset

Saksmottak Haugesund
Første onsdag i måneden kl 16-18, Bjørnsonsgate 54

Frivillige muligheter

Vi har mange spennende frivillige muligheter i Gatejuristen Stavanger. 

Hvis du ønsker å bli frivillig i Gatejuristen, ta kontakt med leder Camilla Andersson på epost camilla.andersson@bymisjon.net eller telefon 4747 8175, så kan vi ta en prat om ulike muligheter! Under kan du lese om noen muligheter.

Jusstudenter
Vi tar inn viderekomne studenter og nyutdannede fortløpende. Ta kontakt for å vite mer om denne muligheten.

Gatejuristen Stavanger har inntak av nye studenter fra UiS høsten hvert år. Søknadsfrist er på våren. Alle som har gjennomført første studieår, kan søke.

Jurister og advokater
Vi kan tilby de frivillige å være med på saksmottak tirsdager kl. 16:30-18:30.
Inntak av nye frivillige skjer kontinuerlig. Den frivillige må gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram på 3 timer.

Som frivillig får du mulighet til å jobbe som saksbehandler med enkeltsaker og gi rettshjelp til våre klienter, både gjennom veiledning eller representasjon. Saksbehandleren får et selvstendig ansvar for sin sak og ansvar for å følge saken fra start til fullført rettshjelp. I dette ligger det å ta imot klienten, registrere saken, yte rettshjelp og arkivere denne.

De frivillige får også tilbud om å være med på oppsøkende saksmottak.

Jobbsøkende jurister/ erfarne jusstudenter
Vi tilbyr frivillige opphold tilpasset den enkelte hos Gatejuristen når en er mellom jobber/jobbsøker eller sent i studieløpet. Ta kontakt for å høre om muligheter og hvordan du søker.

Mentor
Som mentor vil din oppgave være å veilede jusstudentene med deres saker. Mentor er fortrinnsvis et advokatkontor.

Mentorene inngår en årlig samarbeidsavtale med Gatejuristen med mulighet for forlengelse, og forplikter seg til å sette av minimum 2 timer i måneden til sine studenter.

 

Ønsker du å bli frivillig?

Hvis du ønsker å bli frivillig i Gatejuristen, ta kontakt med leder Camilla Andersson på epost camilla.andersson@bymisjon.net eller telefon 4747 8175