Gatejuristen Trondheim er en virksomhet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim.

Vi gir gratis og oppsøkende rettshjelp til personer som har, eller har hatt utfordringer med rus. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett, og vi erfarer et underskudd av rettssikkerhet på gata. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjons visjon om at mennesker i målgruppa skal møtes med respekt, omsorg og rettferdighet.

Gatejuristen Trondheim avholder ukentlige oppsøkende saksmottak for å i størst mulig grad være der målgruppa oppholder seg. I tillegg tilstreber vi en «drop-in»—modell ved at vi prioriterer å ta imot klienter når de oppsøker oss på kontoret, selv om de kommer uten å ha avtalt tidspunkt på forhånd. Dette gjør vi for å i størst mulig grad være tilgjengelig for målgruppa vår.

Gatejuristen Trondheim har tre jurister ved kontoret. I tillegg har vi til enhver tid en gruppe frivillige som arbeider for oss. Dette er jurister og jusstudenter som i tillegg til jobb eller studium, bistår klientene våre på frivillig basis.

Kontaktinfo:

Telefonnummer: 932 53 771 / 926 61 860
E-postadresser: eirik.svingen.bjorgo@gatejuristen.no / linn.marita.bauck@gatejuristen.no 
Besøksadresse: Schultz gate 8, Trondheim
Postadresse: postboks 129 Sentrum, 7400 Trondheim

Saksmottak Trondheim:

Åpent saksmottak ved Gatejuristens kontor hverdager 10.00 – 15.00.
Besøksadresse: Schultz gt. 8, Trondheim

Annenhver torsdag (partallsuker) på Gryta kl. 10.00 – 11.00.
Besøksadresse: Olav Tryggvassons gt. 1 (2. etg), Trondheim

Annenhver mandag (partallsuker) på Brygga (rusfritt) fra kl 12.
Individuelle avtaler gjøres i samarbeid med personalet ved Brygga.
Besøksadresse: Kjøpmannsgt. 59, Trondheim

Saksmottak ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital:

Hver fjerde uke. Pasienter ved klinikken bes se etter oppslag på avdelingene for eksakt dato eller å ringe Gatejuristen for å få opplysninger om dette.

Rekruttering

Gatejuristen Trondheim ønsker stadig å komme i kontakt med advokater, jurister og jusstudenter som ønsker å bidra med frivillig arbeid hos oss.

Dersom du ønsker å bli frivillig, må du gjerne kontakte oss på telefon eller e-post. Vi vil da sende deg et kartleggingsskjema som du fyller ut og returnerer til oss. I tillegg ønsker vi en kortfattet søknad og CV.