Gatejuristen Trondheim er en virksomhet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim.

Vi gir gratis og oppsøkende rettshjelp til personer som har, eller har hatt utfordringer med rus. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett, og vi erfarer et underskudd av rettssikkerhet på gata. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjons visjon om at mennesker i målgruppa skal møtes med respekt, omsorg og rettferdighet.

Gatejuristen Trondheim avholder ukentlige oppsøkende saksmottak for å i størst mulig grad være der målgruppa oppholder seg. I tillegg tilstreber vi en «drop-in»—modell ved at vi prioriterer å ta imot klienter når de oppsøker oss på kontoret, selv om de kommer uten å ha avtalt tidspunkt på forhånd. Dette gjør vi for å i størst mulig grad være tilgjengelig for målgruppa vår.

Gatejuristen Trondheim har to faste ansatte jurister. I tillegg har vi til enhver tid en gruppe på 10 – 15 personer som arbeider gratis og frivillig for oss. Dette er jurister og jusstudenter som i tillegg til jobb eller studium bistår klientene våre på frivillig basis.

Se årsrapport for 2017 her: Årsrapport 2017 Gatejuristen Trondheim.

 

Kontaktinfo:

Telefonnummer: 932 53 771 / 926 61 860
E-postadresser: eirik.svingen.bjorgo@gatejuristen.no
Besøksadresse: Schultz gate 8, Trondheim
Postadresse: postboks 129 Sentrum, 7400 Trondheim

Saksmottak Trondheim:

Gatejuristen Trondheim har stengt hele påsken (10.04.17 – 17.04.17)

Annenhver torsdag (oddetallsuker) på Gryta kl 11 – 12.30.
Besøksadresse: Olav Tryggvassons gt. 1 (2. etg), Trondheim

Annenhver mandag (partallsuker) på Brygga (rusfritt) fra kl 12.
Individuelle avtaler gjøres i samarbeid med personalet ved Brygga.
Besøksadresse: Kjøpmannsgt. 59, Trondheim

Hver torsdag ved Gatejuristens kontor kl 13-15.
Besøksadresse: Schultz gt. 8, Trondheim

Saksmottak Melhus:

Annenhver mandag på Treffstedet (oddetallsuker) kl 11-12.30
Besøksadresse: Pottenvegen 2, Melhus

Saksmottak Klæbu:

Tredjehver mandag på Treffstedet kl 11.30-13.
Besøksadresse: Vikingvegen 9, Klæbu

Saksmottak Ørland:

Ta kontakt på telefonnummer 932 53 771 / 926 61 860 for individuell avtale.

Saksmottak ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital:

 Ca. hver fjerde uke. Pasienter ved klinikken bes se etter oppslag på avdelingene for eksakt dato eller å ringe Gatejuristen for å få opplysninger om dette.

 

Rekruttering

Gatejuristen Trondheim ønsker stadig å komme i kontakt med advokater, jurister og jusstudenter som ønsker å bidra med frivillig arbeid hos oss.

Litt om de frivilliges arbeidsoppgaver:

  • De frivillige hos oss deltar på saksmottak, og oppmøtet går på omgang etter en fastsatt turnus.
  • Frivillige som har mulighet til det kan også delta på saksmottak på dagtid, sammen med oss faste ansatte.
  • I tillegg til å delta på saksmottak, er det ønskelig at de frivillige saksbehandler konkrete saker som kommer inn. Særlig gjelder dette saker som strekker seg over tid – typisk saker om rettferdsvederlag, etc.
  • I tillegg til saksmottak innad i Trondheim kommune, er vi midt i et prosjekt hvor vi utforsker rettshjelpsbehovet for Gatejuristens målgruppe i nabokommuner, herunder Klæbu-, Melhus- og Ørland kommune. Dette gjør vi ved å ha oppsøkende saksmottak i de aktuelle kommuner, og disse driftes av en gruppe jusstudenter som har knyttet seg til oss som frivillige.

Dersom du ønsker å bli frivillig, må du gjerne kontakte oss på telefon eller e-post. Vi vil da sende deg et kartleggingsskjema som du fyller ut og returnerer til oss. I tillegg ønsker vi en kortfattet søknad og CV.