Gatejuristens satellittmodell bringer gratis rettshjelp til rusavhengige i små og mellomstore byer og bidrar til at hjelpen når ut til mennesker som ellers ikke hadde fått sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Erfaringen har vist at Gatejuristen må være der hvor folk med rusproblemer oppholder seg for å nå dem med størst udekket rettshjelpsbehov. Gjennom Satellittmodellen er Gatejuristen i stand til å dekke et større geografisk område.

naerbilde-sykkel

Modellen innebærer at Gatejuristen har etablert samarbeid med lokale advokatfirmaer som holder til i byer der Gatejuristen ikke selv har virksomhet. Advokatfirmaene stiller sine advokater til rådighet som frivillige for Gatejuristen og holder saksmottak i egen by.  Satellitten er operativ i  Tønsberg, Sandefjord, Arendal og Haugesund.

Gatejuristen Oslo koordinerer satellitten i Tønsberg og Sandefjord og spørsmål om disse byene kan rettes til post@gatejuristen.no eller tlf. 23 10 38 90.

Gatejuristen Kristiansand koordinerer satellitten i Arendal og spørsmål om denne byen kan rettes til gatejuristen@skbk.no eller tlf. 94 14 17 65.

Gatejuristen Stavanger koordinerer satellitten i Haugesund og spørsmål om denne byen kan rettes til gatejuristen@bymisjon.net eller tlf. 51 22 55 44.

Saksmottak i Haugesund

I Kirkens Bymisjonslokaler,  Kafé Bjørnson, Bjørnsonsgate 54, første onsdag i måneden kl: 16 – 18

Saksmottak i Arendal:

Det holdes saksmottak på T5 og i Arendal fengsel. I Arendal fengsel er vi tilstede tirsdager i partallsuker, fra kl 09.00 (påmeldingslister). Videre har vi saksmottak på T5 én tirsdag i måneden, fra kl. 12.00-14.00. Datoer varierer, ring 94141765 for info om når vi er på T5 neste gang.

Saksmottak i Tønsberg:

Fast annenhver torsdag (partallsuker) på kontoret til Advokatfirmaet Hasle kl 14.00 -15.00.
Adresse: Håkon Gamles Gate 6, 3101 Tønsberg

Saksmottak i Sandefjord:

Fast annenhver torsdag (partallsuker) på Sandar Herredshus kl. 10.00 – 12.00.
Adresse: Sandar Herredshus 2, 3216 Sandefjord.