naerbilde-sykkel

Gatejuristens satellittmodell bringer gratis rettshjelp til rusavhengige i små og mellomstore byer og bidrar til at hjelpen når ut til mennesker som ellers ikke hadde fått sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Erfaringen har vist at Gatejuristen må være der hvor folk med rusproblemer oppholder seg for å nå dem med størst udekket rettshjelpsbehov. Gjennom Satellittmodellen er Gatejuristen i stand til å dekke et større geografisk område.

Modellen innebærer at Gatejuristen har etablert samarbeid med lokale advokatfirmaer som holder til i byer der Gatejuristen ikke selv har virksomhet. Advokatfirmaene stiller sine advokater til rådighet som frivillige for Gatejuristen og holder saksmottak i egen by. I første omgang er Satellitten operativ i Halden, Tønsberg og Sandefjord.

Gatejuristen Oslo koordinerer satellitten i Halden, Tønsberg og Sandefjord og spørsmål om disse byene kan rettes til post@gatejuristen.no eller tlf. 23 10 38 90.

Gatejuristen Kristiansand koordinerer satellitten i Arendal og spørsmål om denne byen kan rettes til gatejuristen@skbk.no eller tlf. 94 14 17 65.

Saksmottak i Arendal:

T5 og Cafe Katedral, første onsdag i måneden, kl. 12.00-15.00.

Saksmottak i Halden:

Fast første tirsdag hver måned på Jernbanestasjonen kl. 16.30 – 17.30.
Adresse: Jernbanetorget 2, 1767 Halden.

Saksmottak i Tønsberg:

Fast annenhver torsdag (partallsuker) på kontoret til Advokatfirmaet Hasle kl 14.00 -15.00.
Adresse: Håkon Gamles Gate 6, 3101 Tønsberg

Saksmottak i Sandefjord:

Fast annenhver torsdag (partallsuker) på Sandar Herredshus kl. 10.00 – 12.00.
Adresse: Sandar Herredshus 2, 3216 Sandefjord.