I dag var lederne for alle landets gatejuristkontorer samlet til nettverksmøte i Oslo. På agendaen sto blant annet presentasjoner av prosjektene Barnas Jurist og Gatas Økonom. Gatejuristen Oslo har gjort seg svært gode erfaringer med disse prosjektene og grunnlaget er lagt for spredning ut i landet.