Gatejuristen i Bergen opplever stor pågang og økning i både antall klienter og saker. På denne bakgrunn utvides nå staben og det er utlyst en 50 pst. stilling. Søknadsfrist 18.august 2017.

Se utlysningen ved å klikke her.