Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Gatejuristen i Oslo oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vi driver Barnas Jurist og Gatas Økonom i tillegg til at vi gir rettshjelp til rusavhengige. Vi er ressurs- og kompetansesenter for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer. På landsbasis legger våre 225 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned mer enn 20 årsverk for å bistå noen av samfunnets mest sårbare. Nettverket behandlet i 2017 nærmere 4000  saker. Vårt arbeid bidrar til at mange mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt til en lav kostnad.

Gatejuristen Oslo er en virksomhet under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og gir gratis rettshjelp til barn og unge med alvorlige problemer og til rusavhengige. I tillegg driver vi Gatas Økonom. Vi er også et ressurssenter for de andre gatejuristene i Norge. I Oslo er vi 14 ansatte og 125 frivillige. Vi holder til i lyse og moderne lokaler i Jusshuset, sentralt i Oslo, der vi er samlokalisert med Jussbuss og Juridisk Rådgiving for Kvinner.

Våre teamledere veileder og kvalitetssikrer arbeidet til frivillige jusstudenter og jurister. Vi kan love deg en allsidig, selvstendig og spennende jobb i en innovativ organisasjon i sterk utvikling. Hos oss er det god omstillingsevne og korte beslutningsveier.

Vi søker deg som har juridisk erfaring og samfunnsengasjement, og evne til å motivere og spille medarbeiderne dine gode. Du må ha et ønske å jobbe med prosjekt- eller teamledelse. Den vi ser etter er engasjert i samfunnsoppdraget til Gatejuristen, og har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen utvikler seg videre.

 

Du er:

 • strukturert og ryddig.
 • sosial, samlende og flink til å få fram det beste i teamet ditt.
 • flink til å ha gjennomslag i grupper og god på å sikre gjennomføring.

Du har:

 • stor arbeidskapasitet og stå-på-evne.
 • master eller cand. jur.
 • juridisk erfaring.
 • ønske om å lede et team.

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og drifte rettshjelpen i ett eller flere frivillighetsteam. I dette ligger faglig veiledning og kvalitetssikring.
 • Personalansvar for de frivillige i teamet, herunder ansvar for å motivere, gjennomføre medarbeidersamtaler og annen praktisk/administrativ oppfølging.
 • Ansvar for å bidra til systematisk kompetanseheving blant de frivillige i teamet.

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø blant ansatte og frivillige.
 • Mulighet til å gjøre en forskjell for utsatte grupper i samfunnet.
 • Fast stilling.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 18.2.2018. Ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi samarbeider med Advokatfirmaet Haavind i denne prosessen. For å søke på stillingen, klikk her for å komme til Haavinds rekrutteringsportal.

Vi ser frem til å motta din søknad.

Har du spørsmål vedrørende stillingen i Barnas Jurist, kontakt fagsjef Ann Kathrin Nordbø, tlf.  920 87 511.

Har du spørsmål vedrørende stillingen i Gatejuristen, kontakt fagsjef Mathias Røed, tlf. 976 76 900.