ExtraStiftelsen er en viktig støttespiller for Gatejuristen. Takket være stiftelsens bidrag har Gatejuristen kunnet videreutvikle sin frivillighetsmodell og nå ut til flere av dem som trenger hjelpen mest.

Nylig har ExtraStiftelsen omtalt våre prosjekter og prosjektleder Tamar Thorud. Les omtalen her.