Mange sårbare migrantarbeidere i Libanon utsettes for grove rettighetsbrudd. Nå vurderer libanesisk organisasjon å starte opp gratis rettshjelp til gruppen. Det kan skje med utgangspunkt i Gatejuristens frivillighetsmodell. Nylig møtte gatejuristens fagsjef, Tamar Thorud, organisasjonene Migrant Workers Task Force og ARM (Anti Racism Movement) hos Migrant Community Center i Beirut for samtaler om juridisk bistand til utsatte grupper og kostnadseffektive rettshjelpstiltak.

I Libanon er det relativt utbredt å ha hushjelp. Hushjelpene blir ofte hentet fra trange kår i Øst-Afrika eller Filipinene. ARM driver en rekke prosjekter for å bistå hushjelper som har det vanskelig. Organisasjonen får daglig henvendelser fra fortvilte hushjelper som blir seksuelt misbrukt, innesperret eller utsatt for vold. Slik mishandling er både i strid med menneskerettighetene og nasjonal libanesisk lovgivning.

En utfordring er imidlertid at hushjelpene ikke behersker språket og ikke blir tatt på alvor av politiet. De vet heller ikke at de har rett til å bli behandlet på en skikkelig måte. Mange av dem kommer fra landsbygda i sine hjemland, har ikke fått skolegang og kan verken skrive eller lese. Det gjør det vanskelig for dem å ivareta egne rettigheter.

Under møtet kom det frem at ARM har vurdert ulike måter å organisere et eventuelt rettshjelpstilbud på. Organisasjonen har lite penger og er avhengig av en kostnadseffektiv organisering. De ser for seg en frivillighetsmodell.

Thorud, som for tiden ferierer i midtøsten, bruker litt av ferien til å være sparringspartner. – I dag har vi snakket om hva som gjør at frivillighetsmodellen fungerer så godt i Norge og hva som er suksesskriteriene for å kunne levere kvalitet på de juridiske tjenestene. Vi har også sett nærmere på noen kulturelle og systemiske forskjeller mellom Libanon og Norge som vil gjøre det nødvendig med enkelte tilpasninger av modellen. Engasjementet her er stort og det er inspirerende å se hva ARM har fått til på andre felt. Det blir spennende å følge utviklingen. Jeg har stor tro på verdien av et rettshjelpsprosjekt her og det er selvfølgelig veldig hyggelig å bli invitert for å snakke om resultatene fra Gatejuristen og Barnas Jurist.

Det er fjerde gang i 2017 at utenlandske organisasjoner/myndigheter har hatt et ønske om å lære av Gatejuristen. Tidligere i år har aktører fra Cuba, Kenya og Bulgaria fått innføring i organisasjonens arbeid.  – Jeg ser den store interessen vi opplever som uttrykk for at Gatejuristen har etablert unike hjelpetiltak. Spesialisert frivillighet, god kvalitet og svært mye rettshjelp per krone er nøkkelord. At andre land ser til Gatejuristens resultater i Norge må vi være stolte av, avslutter Thorud.

På bildet: Laure Makarem fra ARM og Tamar Thorud.