Slik hjelper vi deg

Hvis du har eller har hatt et rusproblem, kan vi tilby deg gratis rettshjelp.

Vi vil begynne med en samtale der vi kartlegger ditt behov for juridisk bistand og hvor vi sammen legger en plan for oppfølgingen av saken videre. Samtalen kan skje ved saksmottak hos et av våre kontorer eller over telefon. Ofte gjennomfører vi også oppsøkende saksmottak hos institusjoner, væresteder og fengsler.

Les mer