Gatejuristen og Barnas Jurist deltok i dag på NHOs årskonferanse «Made in Oslo&Akershus». Takk til Kristin Skogen Lund for viktig fokus på blant annet samfunnsansvar. Samfunnet vårt vil møte mange utfordringer i årene som kommer. Vår frivillighetsmodell er en del av løsningen.