De frivillige i Gatejuristen Innlandet jobber hardt for sine klienter, og det har før jul kommet flere gode nyheter i sakene våre. Det er moro å se at arbeidet som nedlegges bærer frukter, men dette bidrar ikke minst til at mange våre klienter nå kan gå en lysere julehøytid i møte.

Innvilgelse av erstatning

De siste dagene har for eksempel en av våre klienter blitt innvilget et sekssifret beløp i voldsoffererstatning etter å ha blitt utsatt for overgrep i barndommen. Klienten er i dag rusfri, og kan bruke pengene til å få en ny start på livet.

En annen klient fikk for en uke siden innvilget et betydelig beløp i rettferdsvederlag. Hun hadde blitt utsatt for omfattende omsorgssvikt mens hun var under barnvernets omsorg, men kan nå gå videre i livet med en oppriktig unnskyldning fra det offentlige.

Sletting av studiegjeld

I går fikk også en tredje klient beskjed om at hele studiegjelden hans var slettet hos Statens Innkrevingssentral. Klienten ble uføretrygdet for mange år siden, men studiegjelden har gått til inkasso og fortsatt å forrente seg. Han var ute av stand til å betale gjelden, og det var derfor svært gledelig å kunne fortelle klienten at over 200 000 kroner i studiegjeld nå var slettet.

Andre saker av stor betydning

Av saker av stor velferdsmessig betydning, men som er mindre omfangsrike økonomisk, kan vi for eksempel nevne at en klient hadde falt og slått seg på isen. Han slet derfor med å komme seg inn og ut av hjemmet sitt, og få gjort nødvendige ærend før jul. Etter at Gatejuristen tok kontakt med kommunen fikk klienten fylt på TT-kortet sitt slik at han nå kan komme seg rundt i jula.

En fin uke har det med andre ord vært for Gatejuristen Innlandet, som nå tar juleferie fram til 2. januar. Vi ønsker alle klienter og samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år!