En av Gatejuristens klienter klaget en mislykket operasjon inn til Norsk Pasienterstatning (NPE). Klageinstansen kom til at kvinnen ikke oppfylte vilkårene for erstatning. Fortvilet tok hun kontakt med Gatejuristen. Kvinnen mente at NPE la til grunn uriktig informasjon i avslaget, og visste ikke hva hun skulle gjøre. Gatejuristens Martin Spro tok saken og utarbeidet klage til Helseklage. Klageorganet gav klienten medhold og sendte saken tilbake til NPE for ny vurdering. Saken endte med at kvinnen fikk den erstatningen hun hadde krav på.

Martin Spro er teamleder og leder rettshjelpsarbeidet i et av Gatejuristens frivillig-team.