Kvinnen forsøkte forgjeves å nå frem i systemet på egenhånd. Først med juristhjelp løste saken seg.

En kvinne oppsøkte Gatejuristen etter å ha fått en regning fra NAV på nærmere kr. 100 000. Hun var uføretrygdet og NAV mente at hun over en lengre periode hadde mottatt for mye uføretrygd. Kvinnen henvendte seg uforstående til NAV, men opplevde å ikke bli tatt på alvor. Hun klarte selv å klage, men klagen ble avslått.

Da en av Gatejuristens frivillige jurister tok saken viste det seg at kvinnen var uten skyld i feilutbetalingene fra NAV. Gatejuristen tok saken videre i NAV-systemet. Det endte med at hele kravet ble slettet. Kvinnen som har en svært presset privatøkonomi og lav uførepensjon slipper dermed å betale fakturaen fra NAV.