Ønsker du relevant juridisk erfaring og å bidra til at utsatte grupper får sine grunnleggende rettigheter oppfylt? Vi rekrutterer nå 3 jusstudenter til vår nye innsatsgruppe i Oslo.

Innsatsgruppen er et nytt prosjekt med oppstart høsten 2018. Du vil få praktisk erfaring med klientkontakt og juridisk saksbehandling på en rekke rettsområder. Du vil samtidig arbeide sammen med erfarne jurister og advokater.

Vi rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår.  Studentene skal fra høsten 2018 til høsten 2019 arbeide i en 20 pst. stilling (fast hver torsdag kl. 13 – 20).  Oppholdet blir innledet med en opplæringsuke fra mandag 20.august. Gatejuristen legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Send din søknad, CV og karakterer til tt@gatejuristen.no innen fredag 29.juni. Ta kontakt med fagsjef Tamar Thorud på tlf. 41 49 92 88 hvis du har spørsmål.