Camilla Andersson tiltrer som ny leder for Gatejuristen Stavanger 2 januar 2017.

Camilla er gift, har to barn og er utdannet jurist. Hun har 11 års erfaring fra Amnesty International, hvor hun har vært regionleder de senere årene. Hun har drevet Amnestys arbeid i Rogaland, Agderfylkene og Telemark, og hennes viktigste lokale samarbeidspartnere har vært frivillige og aktivister. Hun har også vært leder for et prosjekt i organisasjonen for å øke lokalt forankret aktivisme. Dette har gitt henne god erfaring på hvordan rekruttere, lede, veilede og motivere frivillige. Camilla har i tillegg et stort engasjement og brenner for menneskerettigheter og rettsikkerhet for spesielt utsatte grupper. Gatejuristen er heldig som får Camilla med på laget.