I år har Gatejuristen fokus på å profesjonalisere og effektivisere driften av organisasjonen. Leder og grunnlegger, Cathrine Moksness, forteller at formålet er faglig styrking.

– Vi har en svært kostnadseffektiv frivillighetsmodell og leverer tjenester av høy kvalitet til klientene. Samtidig har vi de siste årene vokst, videreutviklet frivillighetsmodellen gjennom Barnas Jurist og Gatas Økonom – i tillegg til våre satellitter i Innlandet, Østfold og Vestfold. Snart skal vi også i gang med store satsninger som Ung Økonomi og Rett på nett. Dette gjør at vi må rigge organisasjonen slik at vi kan fortsette med å yte rettshjelp av god kvalitet til en lav kostnad. Omorganiseringen vil gi oss mer rettshjelp ut av hver krone.

Moksness slår fast at omorganiseringen vil komme klientene til gode. Hun fremholder at rendyrking av juridiskfaglige oppgaver og større grad av systematikk i kompetanseutvikling for både ansatte og frivillige står sentralt. I tillegg skal det bygges opp egne frivillighetsgrupper innen kommunikasjon og merkantile oppgaver.

Det er opprettet fire stillinger som fagsjefer i organisasjonen. Tre av stillingene er nå besatt og den siste skal lyses ut senere i høst.

– Våre nye fagsjefer blir sentrale for å sikre at virksomheten når sine mål. De bringer med seg høy kompetanse og bred erfaring fra ulike felt. Samtidig har de alle ledererfaring. Jeg ser frem til å arbeide sammen med min nye ledergruppe. Jeg vil også oppfordre jurister med ledererfaring til å følge med, for snart utlyser vi en spennende stilling som fagsjef for avdeling rus, avslutter Moksness.

 

Om de nye fagsjefene:

Vibeke Feldberg er ansatt som fagsjef for administrasjon. Hun er utdannet siviløkonom og har også utdanning innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Vibeke har lang ledererfaring fra blant annet Dansens Hus, Westerdals og Universitetsforlaget. Hennes ansvarsområder i Gatejuristen omfatter utvikling og ledelse av  funksjoner knyttet til økonomi, administrasjon og kommunikasjon.

Ann Kathrin Nordbø er ansatt som fagsjef for Barnas Jurist. Hun er utdannet jurist og har 10 års arbeidserfaring innen rettshjelp til utsatte grupper. Hennes bakgrunn omfatter blant annet prosjektlederstillinger og lederansvar i Gatejuristen. Hun har inntil nylig vært seniorrådgiver i Barnas Jurist. Hennes ansvarsområder omfatter faglig ledelse, kvalitetssikring og drift av Barnas Jurist.

Tamar Thorud er ansatt som fagsjef for ressurs- og utviklingsavdelingen. Han er utdannet jurist med etterutdanning innen ledelse og har arbeidserfaring fra Næringsdepartementet, Statoil og Gatejuristen. Han har inntil nylig vært prosjektleder for Barnas Jurist og Gatas Økonom. Hans ansvarsområder omfatter utvikling og ledelse av alle nye satsninger samt koordinering av Gatejurist-kontorenes arbeid.

Stillingen som fagsjef for avdeling rus vil bli utlyst senere i høst. Gatejuristen ser etter en jurist med ledererfaring. Under stillingen hører faglig ledelse, kvalitetssikring og drift av Gatejuristens rettshjelpsvirksomhet til rusavhengige i Oslo og Innlandet. Gatas Økonom vil også legges under stillingen.