En gjeng på 10 frivillige er klare for innsats i Haugesund. Behovet for rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige i Haugesund er stort. Vi i Gatejuristen er takknemlige for at så mange frivillige nå er klare for å bidra.

Gatejuristen Stavanger startet opp et prosjekt med faste saksmottak i Haugesund i 2017, det resulterte i 63 saker. Det viser at Gatejuristen må være der klientene er. Da når vi dem som trenger rettshjelp – men ikke selv oppsøker den. Nå skal rettshjelpen være mer lokalt forankret. Da vi henvendte oss til mulige frivillige i Haugesund kom det raskt 10 interesserte. Vi har fått med dyktige frivillige fra 3 advokatkontor i Haugesund; Advokatene Lea, Haavik og Helland, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS og Borgen Advokat, i tillegg til to jurister.

Nå blir det saksmottak den første onsdagen i måneden i Bjørnsonsgate 54 kl: 16 – 18. Vi ønsker nye og tidligere klienter velkommen!

Prøveprosjektet i 2017 var et samarbeid med Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS og Kirkens Bymisjon Haugalandet. Det gode samarbeidet i prosjektet har lagt godt grunnlag for det videre arbeidet i Haugesund.

De frivillige som er med er Cecilie A. Aarvik og Eirik Helland fra Advokatene Lea, Haavik og Helland, Sandra Dueland, Christina Winsor, Louise S. Størksen og Anders Gustavsen fra Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS, Håkon V. Nordstrøm og Else Lokna fra Borgen Advokat samt Maria Kalstø og Werner Dagsland.