Denne uka har flere av våre nye frivillige medarbeidere fått opplæring og innføring i Gatejuristens rettshjelpsarbeid rettet mot personer som har eller har hatt rusproblemer. Vi gleder oss veldig til å få dere med i gjengen!