Vil du bidra med ditt talent til å bistå noen av samfunnets mest sårbare, og få verdifull praksis? Nå rekrutterer Gatejuristen en kommunikasjonsrådgiver til å jobbe i et helt nyopprettet team.

Gatejuristen rekrutterer nå en frivillig student innenfor kreativ og visuell kommunikasjon. Studenten vil arbeide i en 20 pst. stilling og ha en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom 09.00 og 16.00. Gatejuristen legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri ved eksamen og ferie.

Oppstart snarest. Engasjementet varer ett år.

Vi ønsker en student ved et kreativt studie som har erfaring med filmredigering og sosiale medier. Du må være fleksibel, visuelt løsningsorientert og ha evne til å se sammenhenger mellom ulike plattformer. Det er et ønske at du har interesse for ideelt arbeid, og ser verdien av å bidra i et ungt og ambisiøst miljø.

Vi tilbyr et stilling med kreativ frihet, spennende arbeidsoppgaver og muligheten til å skape noe helt nytt. Hos oss får du være med å utvikle kommunikasjon i alle kanaler rettet mot barn, unge og folk på gata. Du vil jobbe i et team med en annen og sammen skal dere være med på å utvikle en felles kommunikasjonsstrategi med designprofil og ha ansvar for kampanjer og innlegg.

Søknad: Sammen med søknad, CV og en kort tekst om hvorfor du kunne tenke deg praksis hos oss ønsker vi at du leverer et vedlegg (PDF) med et forslag til en instagrampost på bakgrunn av én av de to casene under. Du har full frihet til å forandre på innholdet, dette er bare et utkast til inspirasjon.

  • Lars (19), Birger (18) og Truls (18) er russ. De ser medeleven Sara (18) henge ved den lokale kebabsjappa i sentrum og bestemmer seg for å «kidnappe» henne. Gutta binder hendene til Sara bak ryggen hennes. Sara motsetter seg ikke handlingen fysisk, men er tydelig sint og kjefter. Sara blir så kjørt 3 km ut fra sentrum og satt av ved et ukjent skogholt. Etter 30 min kommer politiet og henter henne. Er dette «frihetsberøvelse » etter strl. § 254 (1)? Ja, faktum er basert på en lignende sak fra Nord-Østerdal tingrett, avsagt i 2010, der gjerningsmennene ble dømt. Strafferammen for frihetsberøvelse er bot eller fengsel inntil 3 år.
  • Er alt lov i russetiden? Det er mange juridiske problemstillinger som kan dukke opp når du er russ. Kan rektor nekte deg å gå med russebukse på skolen før 1. mai? Har fylla skylda? Hvilke konsekvenser får det for fremtiden at du ble tatt for å dele et bilde av et vennepar mens de tok kongla? Ta kontakt med Barnas Jurist om du trenger hjelp.

Kontaktinfo Gatejuristen: Søknad, CV og vedlegg som beskrevet over sendes til Elisabeth Taugbøl på mail et@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til Elisabeth på 930 36 902.

Prosessen: Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.