Nabila og Kaisa har hatt praksisopphold gjennom UiO i Gatejuristen og Barnas jurist de siste 6 ukene. Vi tok en prat med dem om hvordan oppholdet har vært, og hva de sitter igjen med.

Hvordan har det vært å være praksisstudenter i Barnas jurist og Gatejuristen, og hva har dere lært?

Nabila: Det har vært 6 lærerike og spennende uker i Gatejuristen! Jeg har fått varierte juridiske oppgaver, og har blant annet hatt klientmøter, møte med NAV, skrevet klagebrev til Sivilombudsmannen og sendt innsynsbegjæringer. Enkelte ganger følte jeg at jeg satt med en typisk eksamensoppgave som måtte løses, bortsett fra at sakene gjaldt ekte mennesker som trengte min hjelp og veiledning.

Kaisa: Det har vært kjempebra! Folk her er utrolig hyggelige, og jeg har lært veldig mye. Det har vært utrolig lærerikt å få bruke jussen i praksis, for eksempel skrive klager og søknader. Jeg har også lært mye om rettsområder som ikke dekkes noe særlig på studiet.

 

Er det noe som har overrasket dere ved å være praksisstudenter hos oss?

Nabila: Det er veldig godt arbeidsmiljø her, og jeg ble veldig godt tatt imot. Jeg ble overrasket over hvor hyggelige og hjelpsomme de frivillige studentene var mot hverandre, for her handlet det om å jobbe sammen og hjelpe hverandre. Kanskje litt til forskjell fra fakultetet, hvor det kan være mye konkurranse som gjør at man ikke vil hjelpe hverandre.

Kaisa: Jeg er overrasket over hvor vanskelig det praktiske rundt sakene har vært. De fleste sakene mine har hatt ganske enkle juridiske spørsmål, men det som har vært utfordrende er å kartlegge hva som faktisk har skjedd, hva klient egentlig ønsker og å hente inn nødvendig dokumentasjon. I noen tilfeller har det også vært vanskelig å få kontakt med klient.

 

Hvordan er det å være ferdig som praksisstudenter?

Kaisa: Jeg er nå ferdig med seks uker med praksis. Det har vært utrolig gøy og lærerikt, og jeg har fått masse mestringsfølelse. Jeg skal fortsette som frivillig en dag i uka, og gleder meg masse!

Nabila: Det blir litt trist å ikke være der hver dag, men jeg skal fortsette å jobbe som frivillig én dag i uken. Det at jeg fortsetter å jobbe som frivillig selv om praksisoppholdet er over, sier jo noe om hva slags inntrykk jeg sitter igjen med. Jeg valgte å fortsette som frivillig fordi det er veldig lærerikt og givende å hjelpe andre, også er det selvfølgelig fordi det er utrolig bra arbeidsmiljø der!

 

Vil dere anbefale andre å være praksisstudenter hos oss? 

Kaisa: Jeg anbefaler virkelig å være praksisstudent hos Barnas jurist eller Gatejuristen. Det er veldig gøy å bruke jussen i praksis, og det gir en stor mestringsfølelse. Man lærer også mye nytt og må ofte jobbe med ukjente rettsområder. I tillegg føles det bra å faktisk utgjøre en forskjell for noen som har behov for rettshjelp.

Nabila: Ja, på det sterkeste! Det er veldig givende og spennende! Når en klient ringer, takker deg og sier at de setter pris på din hjelp, gjør det at de slitsomme og harde studieårene ikke føles like slitsomme lenger! Er du lei av Peder Ås og Marte Kirkerud og vil hjelpe ekte mennesker som trenger det? Da anbefaler jeg deg å søke stilling hos Gatejuristen!

 

Takk til Nabila og Kaisa – vi gleder oss til å ha dere med videre på laget!

 

Ønsker du også å bli frivillig saksbehandler hos oss?
Vi rekrutterer nå frivillige til alle våre avdelinger i Oslo – Gatejuristen, Barnas jurist, Gatas økonom og Ung økonomi.
https://gatejuristen.no/gatejuristen-oslo-soker-frivillige-juss-og-okonomistudenter/

Søknadsfristen er 1.november.