Gatas Økonom har inngått samarbeid med gründerbedriften liQvi. Samarbeidet innebærer at saksbehandlerne i Gatas Økonom får benytte liQvi´s nyutviklede programvare for privatøkonomisk analyse.

Pågangen fra klienter som ønsker hjelp til å rydde opp i økonomien er stor hos Gatas Økonom. Effektiv saksbehandling er viktig for å kunne håndtere sakstilfanget. Prosjektleder Marius Rønne ser derfor frem til å ta liQvi´s programvare i bruk. – Dette gir oss mulighet til å i større grad skreddersy hjelpen til den enkelte klient.

Gründer og daglig leder hos liqvi, Monica A. Holen, forteller at samarbeidet er en satsing på samfunnsansvar fra hennes side. – Vi gjør dette fordi vi mener at arbeidet hos Gatas Økonom er viktig for mange sårbare mennesker og vi ser at bruk av vår programvare kan bidra positivt. Derfor sørger vi nå for at Gatas Økonom får vederlagsfri tilgang til programvaren.

Gatejuristen og underliggende tiltak har fra før gode erfaringer med tett samarbeid opp mot private aktører. Fagsjef for organisasjonens utviklingsavdeling, Tamar Thorud, er opptatt av potensialet som ligger i partnerskap mellom ideell sektor og næringslivet. – Vi er veldig godt fornøyd med at avtalen med liQvi er i havn og ser frem til godt samarbeid om et spennende og innovativt verktøy.

Les gjerne mer om liQvi her: https://www.liqvi.no/