Ønsker du praktisk erfaring ved siden av studiene? Vil du hjelpe ekte mennesker med ekte problemer? Hos oss blir du en del av et engasjert og dyktig fagmiljø. Søknadsfristen hos Gatas Økonom og Ung Økonomi er 20. mai 2020.

Gatejuristen er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Gatejuristen i Oslo har fire avdelinger – Gatejuristen, Barnas Jurist, Ung Økonomi og Gatas Økonom. Disse har ulike målgrupper og arbeidsområder. Nå søker vi etter flere frivillige til Ung Økonomi og Gatas Økonom. Nedenfor kan du lese om avdelingene.

Frivillige studenter jobber én fast dag i uken i et år, med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. All saksbehandling ledes av ansatte jurister, som veileder team av frivillige studenter.

Oppstart for nye frivillige studenter er i august 2020 i Oslo. Det legges opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen. Vi holder til i nye lokaler i Skippergata ved Karl Johans gate.

Vi rekrutterer basert på en helhetlig vurdering av motivasjon, personlig egnethet og faglig nivå.

Vi tilbyr: 

  • Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
  • Unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister, advokater og fagpersoner
  • Et inspirerende miljø og muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv

 

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no

Marker søknaden med hvilken avdeling du kan tenke deg å være frivillig i.

 

GATAS ØKONOM
Gatas Økonom er en avdeling under Gatejuristen Oslo. Gatas Økonom gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til mennesker som har eller hatt et rusproblem.

Gatas Økonom rekrutterer nå frivillige økonomi- og jusstudenter. Hovedoppgaven for de frivillige er å gi sårbare klienter gratis råd og hjelp knyttet til gjeld og privatøkonomi.

Gatas Økonom består av tverrfaglige frivillighetsteam, der økonomifaglig og juridiskfaglig kompetanse inngår. Tverrfagligheten muliggjør tettere oppfølging av den enkelte klient og en saksbehandling som i større grad kan bidra til å løfte nivået på klientenes grunnleggende velferd.

Spørsmål kan rettes til teamleder i Gatas Økonom Marius Rønne, på tlf. 97 77 09 11

UNG ØKONOMI
Ung Økonomi er et prosjekt under Gatejuristen Oslo og gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til barn og unge opp til 25 år.

Ung Økonomi rekrutterer nå frivillige økonomi- og jusstudenter.

Studentene jobber for å gi unge veiledning og representasjon i saker knyttet til gjeld og privatøkonomi. Arbeidsoppgavene er i hovedsak av pengekravs-, gjelds- og avtalerettslig art.

Ung Økonomi jobber med generell rådgivning omkring privatøkonomi og disponering av midler, med kreditorforhandlinger og forhandling av nedbetalingsavtaler. Ung Økonomi består av tverrfaglige frivillighetsteam der økonomifaglig og juridiskfaglig kompetanse inngår.

Spørsmål kan rettes til teamleder i Ung Økonomi; Silje Noer Johansen tlf. 90 94 33 38