Selv i velferdsstaten Norge lever folk uten tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp.

Alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Gatejuristen bistår dem som ikke selv er i stand til å hevde sin rett. Vi gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer.

Gatejuristen oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vi har gjennom 15 år tilbudt rusavhengige gratis rettshjelp av god kvalitet. Virksomheten har spredt seg og i dag finnes Gatejuristen i 15 byer. På landsbasis legger våre 246 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned flere årsverk hos oss. Vårt arbeid bidrar til at mange mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt til en lav kostnad.

Vi er stolte av at vår virksomhet høster anerkjennelse. Gatejuristen er tildelt Juristforbundets «Rettssikkerhetsprisen», «Advokatforeningen Oslo krets Æresbevisning», Stiftelsen Scheiblers «Hederspris» og Natt&Dags pris for «årets stemme». Kvalitet er vårt adelsmerke.

Gjennom vårt arbeid med enkeltsaker fører vi en omfattende anonymisert statistikk. Erfaringene fra det rettshjelpsarbeidet vi driver gir oss et solid grunnlag for å bidra med rettspolitiske innspill til myndighetene og det offentlige ordskiftet.

Les mer om våre medarbeidere

 

Les vår personvernerklæring her:  Personvernerklæring