Gatejuristen har flere klienter som får vedtak som innebærer at de må flytte ut fra boligen sin eller skylder penger som gjør at det blir tatt utlegg i eiendeler og ytelser. Dette er vanlige saker både for Gatejuristen og for Gatas økonom.

Vi inviterte derfor namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo, Sander Brink, til å holde en opplæring om namsmyndigheten for ansatte og frivillige i Gatejuristen. Vi fikk en grundig og god innføring i regelverk og praksis. Tusen takk til Sander Brink for veldig lærerike timer!